10 anledningar att ge till de bästa välgörenhetsorganisationerna

Detta är en översättning av en bloggpost ursprungligen publicerad på Giving What We Cans hemsida i juni 2021. Texten är skriven av Luke Freeman, Executive Director på Giving What We Can.

Tänk dig att du ska köpa några burkar krossade tomater. Bredvid varandra på hyllan så ser du två olika märken på burktomater. De båda märkena har nästan exakt samma innehåll, den enda skillnaden är att den ena kostar 25 kronor och den andra kostar hela 200 kronor.
Vilken skulle du köpa?

Jag är ingen tankeläsare, men jag är rätt säker på att du skulle köpa den som kostar 25 kronor och sedan spara de andra 175 kronorna för att köpa något annat.

Tänk nu att du går tillbaka till affären en vecka senare och att du då hittar ett tredje märke burktomater som bara kostar 3 kronor, då skulle du säkert köpa flera burkar och ändå lämna affären med pengar kvar.

Det kanske inte är det mest troliga att en affär har sådana extrema prisskillnader på en och samma vara, men däremot har undersökningar visat att sådana extrema skillnader faktiskt existerar inom välgörenhetsorganisationer. Hur mycket nytta dina pengar faktiskt kommer att göra beror helt enkelt på vilken organisation som du väljer att ge pengar till.

I den här artikeln så kommer vi att gå igenom 10 olika anledningar till varför du borde välja att ge pengar till organisationer som jobbar på ett mer effektivt sätt.


1. Vi vill göra nytta, inte skada

År 2000 så belönades välgörenhetsorganisationen PlayPumps med världsbankens pris ''Development Marketplace Award''. Deras huvudprodukt var en liten karusell (liknande de karuseller som finns på lekplatser) som barn kan leka och snurra på, samtidigt som vatten pumpas upp, vilket skulle ersätta vanliga manuella handpumpar.

Detta projektet hyllades av personer såsom Bill Clinton, Jay-Z och ''First Lady'' Laura Bush och år 2009 så hade 1 800 PlayPumps installerats runt om i Afrika.

PlayPumps samlade in väldigt stora summor pengar och ansågs av många medier vara en framgångssaga. Det fanns dock ett stort problem, pumparna var odugliga. I själva verket så gjorde pumparna mer skada än nytta.

De flesta karuseller som barn använder snurrar av sig själva när man väl får upp farten, men när en karusell används för att pumpa vatten så krävs det ett konstant tryck, något som är extremt utmattande för en vuxen och nästintill omöjligt för ett barn.

Tids nog så visade det sig att i nästan alla avseenden så var PlayPumps ett sämre alternativ till den traditionella handpumpen och de var dessutom farligare. Istället för att vara en källa till glädje för barnen så innebar det mer arbete. I och med att barnen inte ville leka med karusellerna så blev kvinnorna i de olika byarna tvungna att snurra på karusellerna för att få vatten, och detta var inte alls något som de hade gått med på.

Detta exempel visar klart och tydligt att att det är viktigt att vi gör efterforskningar om de olika välgörenhetsorganisationer som vi kan tänka oss ge pengar till för att vara säkra på att vi gör nytta med våra pengar istället för att göra skada, och att pengarna används på ett effektivt sätt. Även väletablerade insatser som fått mycket positiv uppmärksamhet riskerar att sakna faktiskt effekt.
vatten pump i Afrika

2. Våra resurser är begränsade

Tid, pengar och energi är något som för alla är begränsade. Även de rikaste bland oss har begränsningar, vi har alla bara 24 timmar på dygnet och ett människoliv varar bara ett visst antal år. Dessutom så kan vårt fokus bara ligga på de saker som vi verkligen bryr oss om.

Om vi väljer att lägga våra tillgångar på en enda sak så har vi undermedvetet valt bort andra alternativ. I ekonomitermer så kallas detta för ''alternativkostnad'', alltså den intäkt som man går miste om genom att välja ett visst alternativ.

Precis som att vi inte kan gå bakåt i tiden så kan vi inte spendera samma krona två gånger.

Detta är viktigt att ha i åtanke. Varför då? Därför att det finns många saker som vi skulle vilja hjälpa till att ändra på, men det är få saker där vi faktiskt lyckas göra skillnad, detta på grund av våra begränsade tillgångar. Om vi väljer att använda våra begränsade tillgångar på det mest effektiva sätt som det bara går så kan vi göra större skillnad.

3. Skillnaderna i hur effektivt välgörenhetsorganisationer arbetar är stora

Många kanske tänker att skillnaden mellan de bästa inom välgörenhet och alla andra vad gäller effektivitet inte är så stor, men i själva verket så kan faktiskt de bästa inom välgörenhet vara 100 gånger mer effektiva än andra välgörenhetsorganisationer.

Giving What We Can har på sin hemsida en lista med konkreta exempel som visar faktiska skillnader i hur effektivt olika välgörenhetsorganisationer arbetar. Ett exempel som ges är att det visat sig att det ger 100 gånger mer skolgång att avmaska barn, än det är att ge ut stipendier.

Skillnaden i hur effektivt olika välgörenhetsorganisationer arbetar kan vara ännu mer påtaglig när en och samma organisation arbetar för flera olika ändamål.

De kolossala skillnaderna som tyvärr existerar gör att vi som givare har en möjlighet att göra större skillnad om vi väljer att ge till organisationer som arbetar effektivt, istället för att bara ge till de ''gamla vanliga''.
tävla om hjälp

4. Välgörenhet handlar om att hjälpa andra

Per definition så handlar välgörenhet helt enkelt om att osjälviskt hjälpa andra. Målet är ytterst att kunna hjälpa andra så att de inte behöver lida, att få fler att frodas och att förbättra liven för de som får del av hjälpen.

Det ska sägas att många organisationer som tar emot bidrag är mer besläktade med kommersialism än med välgörenhet. Istället för att de pengar som vi ger enbart används till att hjälpa andra så kan vi ge för att uttrycka vår åsikt eller för att investera i något som är i vårt egna intresse. Den lokala skolklassen, kyrkan eller idrottslaget kan vara sådana organisationer. Det är inget fel att ekonomiskt stötta de saker som du är intresserad av och som ger dig personliga fördelar, men det är viktigt att vi ser skillnad på dessa och på ren välgörenhet.

Att ge till välgörenhet innebär att man ger för att man känner att det är rätt moraliskt sett och fokus ligger helt på de som får del av hjälpen, i stället för på givaren.

William MacAskill illustrerar detta väl i ett tankeexperiment, detta lyder:

''Föreställ dig att du upptäcker en brinnande byggnad och du är ensam på platsen. Genom ett av fönstren så ser du att en familj på fem är fast inne i ett av sovrummen och kan inte komma ut. Intill deras lägenhet så ser du ett garage tillhörande ett konstgalleri som också brinner. Garaget är nyligen tömt men du upptäcker att en tavla värd 200 000 kronor fortfarande finns kvar därinne. Du har bara tid att rädda antingen familjen eller tavlan. Vad väljer du?''

Det är obestridligt anser MacAskill att det vore moraliskt fel att rädda tavlan istället för fem människoliv. Det är en självklarhet att påstå att ''om någon skulle välja att rädda tavlan istället för människoliven så har denne helt misslyckats i att förstå vad som är av verkligt värde''.

Det MacAskill sedan uttrycker är att de som ger pengar till sådana organisationer som museum istället för en organisation som räddar liv är lika illa som att rädda en tavla istället för fem människoliv. Om du kan välja mellan att rädda människoliv eller att bekosta kulturella eller materiella ting så bör du välja människoliv, säger MacAskill.

Vi har alla saker som vi bryr oss om och uppskattar, våra barns fritidsintressen, att gå på musikaler eller kanske att gå i naturen. Dessa kan alla bidra till att vi lever ett härligt liv. Att vi har mer än ett mål i livet är inte mer än rätt.

Det ska dock sägas att du bör noga tänka igenom hur du på bästa sätt kan hjälpa andra, om detta är ett av dina mål. Om du väljer att lägga en del av dina resurser på att ge till de mest effektiva välgörenhetsorganisationerna så kommer slagkraften och omfattningen att bli betydligt större och du kommer samtidigt att ha utrymme för fler saker som är viktiga för dig.

5. Det är bättre att hjälpa till mer än att hjälpa till mindre

Det är ganska självklart att om det är bra att göra gott mot andra så är det ännu bättre om vi kan göra gott på ett bättre sätt. Självfallet så är det även så att det är bättre om vi räddar fler liv än färre, och det är bättre att vi hjälper människor att leva ett längre liv än ett kortare och det är definitivt bättre att göra fler människor glada än färre.

Föreställ dig att du är en doktor och att du framför dig har 20 patienter och du har tillräckligt med medicin för att hjälpa alla med deras problem. Det är givet att du i det läget hellre hjälper fler människor än färre.

Det är bra att rädda en patient – men det är mycket bättre att rädda alla 20.

I en avhandling från 2013 så tar filosofen Toby Ord det hela lite längre än att bara säga att det är bättre att göra fler bra saker än färre. Han anser att det är en moralisk skyldighet att göra så mycket gott som vi bara kan. Han fastställer i sin avhandling att om vi följer linjen att göra mer gott så kommer vi att "rädda många fler liv och förhindra eller behandla fler dåliga tillstånd".

6. Våra beslut visar på underliggande moraliska värderingar

När vi fattar ett beslut om hur vi ska använda våra pengar så visar vårt beslut vad som verkligen är viktigt för oss.

Om vi kan spendera 4 000 kronor på en tv men vi vill inte spendera samma summa på en säng så visar det att vi värderar tv:n högre än sängen.

Samma gäller om vi är beredda att spendera 4 000 kronor för att rädda livet på vår katt men vi vill inte spendera samma pengar på att rädda livet på 40 000 boskapsdjur, då visar vi att vi värderar vår katts liv 1 000 gånger mer än att rädda liven på boskapsdjuren.

Om en rik människa kunde fördubbla inkomsten för en familj i Sverige med 600 000 kronor eller med samma pengar fördubbla inkomsten för 100 familjer i Kenya, vilket av dessa beslut skulle anses vara det moraliskt rätta?

Självklart så är det så att siffror inte alltid visar hela bilden, och det finns alltid rum för diskussion gällande vad som är moraliskt rätt och och vilka resultat det leder till. Det måste dock lyftas fram att det är viktigt att fatta medvetna beslut, om vi vill att våra värderingar ska reflekteras i våra handlingar.

7. Effektivitet är viktigt för oss i andra sammanhang

I början av artikeln så nämnde vi hur vi i tar kostnad och effektivitet i beaktan när vi gör vardagliga saker, så som när vi går och handlar.

Många av oss lägger till och med ner avsevärd tid på att efterforska och hitta de bästa priserna när vi ska göra mindre inköp, som till exempel ett par hörlurar, bara för att få ut det mesta möjliga av vårt köp.

Att lägga pengar på välgörenhet liknar vilket annat köp som helst, men tänk då på följande:

  1. Pengar är fungibla (detta betyder att vi skulle kunna spendera pengarna på något helt annat).

  2. Vissa gåvomöjligheter är bättre än andra, precis som att vissa köpalternativ är bättre än andra.

8. Vi förväntar oss effektivitet från andra

Om du tänker efter när du samtalar med en vän eller när du kollar på nyheterna så märker du snabbt att du förväntar dig effektivitet i massa olika områden av vårt dagliga liv.

Om vi till exempel märker att ett företags produkter inte är lika effektiva som ett annat företag så byter vi företag. Upptäcker vi att vår regering använder våra skattepengar på ineffektivt sätt så röstar vi bort dem. Eller om rika människor donerar pengar bara för att deras barn ska kunna gå på ett visst universitet eller skola så blir det ramaskri.

Tänk hur oerhört upprörd du skulle känna dig om du fick reda på att din regering valde att vaccinera 1 % av befolkningen mot ett dödligt virus, men att de för samma kostnad skulle kunna ha vaccinerat hela befolkningen på lika lång tid och för samma kostnad.

Om vi förväntar oss att andra ska vara effektiva när de agerar i saker som berör oss så är det inte mer än logiskt att vi gör allt vi kan för att vara effektiva när vi agerar i saker som berör andra.

9. Att bidra till effektiv välgörenhet skapar en positiv spiral

Vårt val av välgörenhet kan få långtgående konsekvenser för vad organisationer egentligen får betalt för. Faktum är att när vi väljer att spendera pengar på en specifik vara så betyder det i förlängningen att vi tycker att den produkten är bäst.

Om vi väljer att lägga våra pengar på en organisation som använder pengarna för att marknadsföra sig själva mer än vad dem gör nytta så kommer i förlängningen fler organisationer göra samma sak, och konsekvensen blir att färre bra saker uträttas.

Om istället människor väljer att donera sina pengar till mer effektiva välgörenhetsorganisationer så kommer efterfrågan på effektivare välgörenhet att öka och fler kommer även att vilja ha på papper att den organisation som de donerar till faktiskt jobbar på ett effektivt sätt. Slutresultatet av detta blir förhoppningsvis att det uträttas mer gott runtom i världen.
En man väljer effektivitet

10. Det är mest logiskt att ge på ett effektivt sätt

När frågan ställdes till de som tagit Giving What We Cans pledge om varför de valde att gå med i deras community så svarade många att de gick med för att det är logiskt att vi försöker ge på ett effektivt sätt. De som tagit denna pledge är inte ensamma om att tänka så, undersökningar visar att många ger till den välgörenhet som de känner gör störst avtryck.

Detta är något som är väldigt positivt, för det betyder att dessa människor inte behöver övertygas om att det är viktigt att ge på ett effektivt sätt.

Så varför visar data att det fortfarande är få människor som ger på ett effektivt sätt?

Kanske beror det på följande anledningar:

  1. De som donerar pengar har inte någon ingående kunskap i vad effektivt givande är. Deras fokus ligger mer på vad administrationskostnaderna är och att pengarna inte slösas, istället för att fokusera på hur deras bidrag kommer påverka andra.

  2. Givarna har ofta inte tillräckligt med information för att kunna ta ett informerat beslut. Bara en tredjedel av alla givare gör efterforskningar innan de ger, och bara 3 % av alla givare donerar pengar till organisationer utefter deras resultat.
Om du värdesätter effektivt givande så är det viktigt att du först informerar dig själv om dina pengar kommer att användas på ett bra och effektivt sätt. När du har gjort det så är det fritt fram att donera dina pengar till de organisationer som din efterforskning har lett dig till.

Att hitta rätt organisation kan vara ett rätt omfattande arbete. För att du ska kunna få lite assistans så får du gärna kolla in hur vi hittar organisationerna med störst påverkan, och våra rekommenderade högeffektiva välgörenhetsorganisationer som hjälper dig att maximera den positiva påverkan som dina pengar kommer att ha.
Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
geeffektivt.se drivs av
Ideella föreningen Ge Effektivt
info@geeffektivt.se
Orgnr: 802536-0739

Våra villkor
Vår integritetspolicy
Made on
Tilda