Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Klimatkompensera effektivt:
ett samtal med Hilleberg The Tentmaker

Istället för att ansluta sig till klimatkompensationstrenden som har blivit alltmer populär inom näringslivet valde en ledande tillverkare av friluftstält Hilleberg the Tentmaker en alternativ väg till att upprätthålla sin hållbarhetsfilosofi. Hilleberg har nämligen valt att stödja Clean Air Task Force, en organisation som fokuserar på teknikdrivna lösningar för att minska luftföroreningar och adressera klimatförändringarna. Ge Effektivt fick möjlighet att prata med verksamhetsdirektör Petra Hilleberg om företagets hållbarhetsstrategi.
Foto: det klassiska Kerontältet uppsatt i de norska bergen, taget av Ståle Johan Aklestad

Ett företags hållbarhetsinsats

Hillebergs huvudfokus har alltid varit att producera den bästa möjliga produkten, oavsett om den används av professionella användare i polarregionerna eller av familjer som campar på sommaren för första gången - på så sätt lägger de sitt liv i företagets händer.

Detta har inte förändrats över åren. Det familjeägda företagets filosofi sedan 1971 har alltid varit att skapa hållbara produkter med en lång livslängd, vilket återspeglas i de material som används i deras tillverkningsprocesser. Sedan flytten av produktionen till Estland för 27 år sedan har varumärket hållt sig lojala mot en fabrik som de byggt från grunden, där en stor del av den ursprungliga personalen fortfarande arbetar idag. Hilleberg har en nära relation med sina leverantörer, och medan EU:s "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals" (eller REACH-regler) fastställer minimikraven för hållbarhet, har Hilleberg även sina egna standarder att upprätthålla.

- De flesta leverantörer vi har jobbat med har vi nära relationer med. Vi har väldigt höga krav, och vi kan ibland vara en besvärlig kund, skrattar Petra till. Det går åt väldigt mycket extrajobb för att få den kvaliteten [som vi har].
Till exempel har tältmodellen Keron varit i produktion sedan 1980, och medan den grundläggande designen har förblivit densamma har varje detalj förfinats och förbättrats under åren. Istället för att endast fokusera på att skapa nya modeller spenderar Hillebergs utvecklingsteam mest tid på att optimera befintliga modeller, och konstruerar dem så att de är relativt enkla att laga i fält. Hilleberg har även en reparationsavdelning så att tälten kan lagas vid behov.

- Vi vill ju hellre att du ska ge det till dina barnbarn [än att de går miste], säger Petra.

Hållbarhet eller greenwashing

"Det är så självklart
att hållbarhet finns i
allt vi gör."
I en värld där företag ofta använder miljövänliga initiativ som ren marknadsföringstaktik har Hilleberg The Tentmaker som ståndpunkt att först och främst fokusera på hållbar produktion som garanterar långvariga produkter. Bolagets hållbarhetsfilosofi integreras i sina dagliga verksamheter och affärsbeslut, exempelvis genom deras årliga donation till Vi-skogen sedan 15 år tillbaka.

- Det går hand i hand med vår etos. Vi tillverkar någonting som gör att vi vill få folk ut i naturen, och det går hand i hand med att förvara naturen. Det handlar inte bara om miljön, utan vi vill vara så ärliga och ge så mycket information som vi kan. Det är därför vi också inte pratar om vårt hållbarhetsarbete så mycket. Under de senaste åren har vi nästan blivit straffade för det, istället för många andra företag som håller på att slå sig på bröstet om det.
Foto: en sommar spenderad i norska fjorden i Staikatältet, taget av Ann Helen Grebstad

Att välja de bästa välgörenhetsorganisationerna

Hillebergs team vill inte bara påverka sin egen verksamhet utan också samhället som helhet, och därför har de valt att samarbeta med Ge Effektivt och donera en del av sina vinster till småskaliga projekt som främjar mest effektiv förändring per skänkt krona. Istället för att engagera sig i traditionell klimatkompensation där företag betalar för att minska koldioxidutsläppen någon annanstans för att kompensera för sina egna utsläpp har Hilleberg valt att göra en direkt donation till Clean Air Task Force (CATF) som arbetar för att minska utsläppen på global nivå.

Clean Air Task Force driver förändringar inom energi- och miljösektorn för att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. De arbetar med vetenskaplig forskning, utbildning och opinionsbildning för att påverka politik och regleringar. CATF utvecklar även teknik för att minska utsläppen från kolkraftverk, exempelvis deras "carbon capture and storage"-teknik som fångar upp koldioxid från kolkraftverk och lagrar den i underjordiska lagringsplatser. Organisationen stöder också utvecklingen av sol-, vind-, och vattenkraftverk, samtidigt som de arbetar med att minska energianvändningen i byggnader och transporter.

Att stödja organisationer som CATF kan bidra till att främja systematiska lösningar på klimatförändringarna. Jämförelsevis innebär klimatkompensation ofta endast att utsläppen från en viss verksamhet adresseras, vilket inte nödvändigtvis främjar långsiktiga förändringar för samhället.
Protester mot klimatförändringar 2023
Foto: Allaktältet i Romsdalsfjorden, Norge, taget av Ståle Johan Aklestad

Klimatkompensation: "Jag blev mer och mer stressad ju mer jag tittade."

När Hilleberg berättar om företagets svårigheter att hitta trovärdiga och effektiva klimatkompensationsprojekt beskriver hon det som en "mardröm av underinformation och överinformation och konstig information. Det är svårt att hitta var man kan göra mest, och det var svårt att hitta vart man kan ha mest påverkan."

I sökandet efter trovärdiga och effektiva projekt som kan göra en betydande skillnad hittade Petra Hilleberg Ge Effektivt.

- Jag tycker också det är viktigt att ni hittar ett projekt, hjälper det att utföras och sedan går vidare från det projektet när det är klart. Det visar på ett engagemang som är lite längre.
Hilleberg the Tentmaker visar att det finns andra alternativ till klimatkompensation som kan vara minst lika effektiva för att minska vår klimatpåverkan. Tälttillverkarens engagemang i kampen mot klimatförändringarna är ett lovande steg framåt för långsiktiga affärsmetoder, och deras samarbete med Ge Effektivt är ett positivt exempel på företagens sociala ansvar. Genom att donera en del av sin vinst till småskaliga projekt som främjar effektiv förändring påverkar Hilleberg inte bara sin egen verksamhet utan även samhället i stort. Det är uppmuntrande att se företag som Hilleberg vidta åtgärder för en mer hållbar framtid, och ger hopp om att fler företag följer deras exempel.
Relaterade artiklar
10 anledningar att ge till de bästa välgörenhetsorganisationerna
Varför är det viktigt att våra pengar används på effektivt sätt?
Tre anledningar till varför vi bör donera pengar till välgörenhet
Det är effektivt att hjälpa människor i nöd, förbättra vår egen livskvalitet och skapa en mer rättvis värld.
Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
Made on
Tilda