Vad gör Good Food Institute för utvecklingen av alternativa proteiner?


Denna intervju är översatt från engelska.

GFI är en framstående tankesmedja och ett internationellt nätverk av organisationer som främjar hållbar och rättvis proteinförsörjning genom att engagera sig inom vetenskap, politik och industri. I vårt samtal med Victoria Wheeler, Leadership Giving Officer vid Good Food Institute (GFI), får vi en stark inblick i organisationens arbete.

Vilka är Good Food Institutes fokusområden?

Victoria: Som en tankesmedja och ett internationellt nätverk av organisationer utvecklar GFI en färdplan för en starkare och mer rättvis proteinförsörjning. Vi är fältkatalysatorn för den alternativa proteinsektorn och arbetar med vetenskap, politik och industri för att förstärka och främja hela området.

GFI påskyndar en global förändring mot ett livsmedelssystem som är hållbart, säkert och rättvist. I varje region där vi är verksamma fokuserar vi på de mest eftersatta och lättåtkomliga lösningarna inom vetenskap, politik och industri - och vårt arbete i korsningen mellan dessa områden lyfter hela den hållbara proteinsektorn.

Vi har tre prioriterade programområden:

1. Vetenskap och teknik: För att alternativa proteiner ska uppnå pris- och smaklikhet måste vi frigöra mer finansiering för att ta itu med viktiga vetenskapliga och tekniska utmaningar. För att denna finansiering ska kunna användas effektivt behöver vi ett robust och strategiskt samordnat vetenskapligt ekosystem. GFI:s team inom vetenskap och teknik kartlägger de mest eftersatta områdena för att alternativa proteiner ska kunna konkurrera med smak och pris. Vi utvecklar forskning och resurser med öppen tillgång, bygger starka vetenskapliga ekosystem i alla de världsdelar vi arbetar i, utbildar och sammanför nästa generations forskare och entreprenörer, finansierar direkt forskning som gynnar utvecklingen av alternativa proteiner i hela sektorn och samarbetar med regeringar för att säkerställa att offentliga medel riktas till de mest kritiska utmaningarna.

2. Politik: GFI:s arbete med regeringar runt om i världen bidrar till att frigöra offentliga investeringar i kritisk forskning om alternativa proteiner. GFI:s policyteam förespråkar offentliga investeringar i forskning och utveckling av alternativa proteiner, rättvisa inom regleringsområdet och frihet att använda ett språk som konsumenterna förstår på produktetiketter. Runt om i världen främjar vi incitament för övergång till alternativa proteiner och banar väg för godkännande av nya proteiner, t.ex. odlat kött. Våra globala team har säkrat tiotals miljoner dollar i offentliga investeringar i forskning om alternativa proteiner, firat historiska segrar i vårt lagstiftningsarbete och samlat djärva åtgärder för att påskynda stödet för alternativa proteiner som en viktig pusselbit i klimatförändringarna. Vi är redo att utnyttja vår position som ledande inom området för att bana väg för offentliga investeringar i alternativa proteiner som kommer att öka exponentiellt under de kommande tre åren.

3. Engagemang från företag: Parallellt med vårt arbete med att bygga upp politiska och vetenskapliga ekosystem ser GFI till att sektorn kan uppfylla löftet om att genomföra förbättringar i smak och kostnad genom att erbjuda data med öppen källkod och branschinsikter. Även om det finns fler alternativa proteinprodukter än någonsin tidigare är det inte säkert att de kan konkurrera med konventionella produkter. Våra team för företagsengagemang publicerar omfattande globala analyser av det alternativa proteinlandskapet och hjälper företag att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Kan du berätta om några specifika lagstiftnings- eller policyinitiativ som Good Food Institute har varit involverat i och som du är särskilt stolt över?

Victoria: GFI:s policyteam förespråkar offentliga investeringar i forskning och utveckling av alternativa proteiner, rättvisa inom regleringsområdet och frihet att använda ett språk som konsumenterna förstår på produktetiketter. Runt om i världen förespråkar vi incitament för övergång till alternativa proteiner och banar väg för godkännande av nya proteiner som odlat kött. Vårt globala team har säkrat tiotals miljoner US-dollar i offentliga investeringar i forskning om alternativa proteiner, firat historiska segrar i vårt lagstiftningsarbete och samlat djärva åtgärder för att påskynda stödet för alternativa proteiner som en viktig pusselbit i klimatförändringarna.

GFI Europe spelade en avgörande roll i Europaparlamentets förkastande av ett förslag om att förbjuda märkning av växtbaserade livsmedel som vegoburgare. Vi ledde arbetet med att sammankalla en grupp icke-statliga organisationer och grundade European Alliance for Plant-based Foods som tillsammans fick mer än 200 medieträffar under tiden fram till omröstningen och hade direkt eller indirekt kontakt med 84 av de 148 parlamentsledamöter som slutligen röstade mot förbudet.

GFI Europe påverkade FoU-prioriteringarna för den nationella finansieringsmyndigheten UK Research and Innovation (UKRI), vilket resulterade i en officiell rapport 2022 där våra exakta vetenskapliga rekommendationer och mål antogs. En annan stor seger följde, när UKRI:s forskningsråd för bioteknik och biovetenskap avsatte 20 miljoner pund till alternativ proteinforskning och bjöd in GFI Europe att leda en workshop om hur medlen bäst skulle fördelas. GFI Europe-teamet bygger vidare på detta momentum och fortsätter att arbeta med brittiska tjänstemän för att säkerställa att alternativa proteiner är en forskningsprioritet under många år framöver.

Vilka mått använder Good Food Institute för att mäta framstegen med att uppnå sitt uppdrag?

Victoria: GFI använder systemet Objectives and Key Results (OKR) för att sätta upp mål och följa upp framsteg. Dessa OKR ger struktur åt både vårt externa och interna arbete, vilket säkerställer att vi bibehåller en stark och stödjande organisationsstruktur när vår påverkan ökar. Det här systemet ger GFI möjlighet att spåra långsiktiga framsteg, hjälper oss att fokusera på de initiativ och projekt som bara GFI kan genomföra, och effektiviserar samarbetet mellan våra globala team.

Våra främsta mål är att utöka öppen tillgång till forskning och utbildning om alt-proteiner, påverka både den privata och offentliga sektorn att stödja och prioritera nya proteiner, positionera AP som en skalbar lösning på globala utmaningar som klimatförändringar och osäker livsmedelsförsörjning, samt upprätthålla operativ excellens och en fantastisk arbetskultur.

Vilka trender eller tekniker tror du kommer att forma framtiden för utvecklingen av alternativa proteiner?

Eftersom GFI arbetar för att förändra vårt globala livsmedelssystem är vi laserfokuserade på att påskynda utvecklingen och införandet av alternativa proteinprodukter som konkurrerar med konventionella djurbaserade produkter när det gäller smak, pris och tillgänglighet. För närvarande finns det tre huvudkategorier av alternativa proteiner som GFI arbetar med:

Växtbaserat kött produceras direkt från växter och ser ut, smakar och tillagas som animaliskt kött. Växtbaserat kött består av protein, fett, vitaminer, mineraler och vatten - precis som animaliskt kött.

Även om tofu, tempeh och seitan har funnits i århundraden har vi först nyligen upptäckt hur man producerar växtbaserat kött som erbjuder en nästan oskiljbar sensorisk upplevelse som en konventionell hamburgare eller kycklingnugget. Jämfört med andra vetenskapliga discipliner som ren energi har mycket lite FoU bedrivits inom området växtbaserat kött. Detta område erbjuder stora möjligheter för forskare som söker nya forskningsämnen som kan ha en betydande positiv inverkan på framtidens livsmedel.

Odlat kött framställs direkt från djurceller. Odlat kött är identiskt med animaliskt kött på cellnivå och har samma näringsprofil som konventionellt producerat kött: Det är faktiskt animaliskt kött som odlas utanför ett djur.

Från utveckling av cellinjer till design av bioprocessorer finns det ett antal utmaningar att möta innan odlat kött är allmänt tillgängligt och kostnadsmässigt konkurrenskraftigt. Det är därför Good Food Institute skapade vårt Competitive Research Grants Program - för att driva på banbrytande forskning med öppen tillgång runt om i världen. Det är också därför vi uppmanar regeringar att flytta några av sina miljarder av jordbruksforskningsfonder till odlat kött och andra alternativa proteiner.

Fermentering är en kraftfull och flexibel process som använder mikroorganismer för att producera alternativa proteiner. Förutom att vara produkter i sig kan ingredienser som framställs genom fermentering användas för växtbaserade eller odlade produkter.

Trots att mikrobiell fermentering har en lång historia inom livsmedels- och industriell bioteknik finns det fortfarande en enorm potential för innovation som inte har utnyttjats. Möjligheterna att utveckla fermentering kan segmenteras i fem nyckelområden som spänner över hela värdekedjan: målval och design, stamutveckling, optimering av råmaterial, bioprocessdesign samt formulering och tillverkning av slutprodukter. Även om ett antal organismer redan används av fermenteringssektorn har de flesta möjligheter inte utforskats till fullo.

Relaterade artiklar
Vilka välgörenhetsorganisationer samlar in mest pengar?
Kika på senaste listan över de 20 största insamlande organisationerna under året 2021.
Hur kan man bäst hjälpa Ukraina i 2023?
Vad ska jag tänka på när jag skänker pengar till Ukraina?
Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
Made on
Tilda