Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Vad är en rimlig summa att ge till
välgörenhetsorganisationer?

Detta är en översättning av en bloggpost ursprungligen publicerad på Giving What We Cans hemsida i maj 2021. Texten är skriven av Luke Freeman, Executive Director på Giving What We Can.

Tråkigt nog så har jag märkt att det är vanligt att någons vilja att bidra till välgörenhet förhindras därför att de inte vet vilken summa som de vill ge, något som leder till att pengarna stannar på kontot.

Gör man en snabb sökning på nätet så upptäcker man snabbt att svar som ''det finns inget rätt svar'' eller att ''det är högst personligt hur mycket man ger'' är vanligt förekommande. Även fast svar som dessa till viss del är sanna så hjälper de inte till att svara på frågan hur mycket som man bör ge och de ger heller ingen vägledning eller motiverande råd hur man ska komma fram till en summa.

Så i den här artikeln kommer vi varken hoppa över den något känsliga frågan om hur mycket man bör ge, vi kommer heller inte att försöka ge någon gyllene regel med den perfekta summan utan vi kommer istället att försöka hjälpa dig att hitta en medelväg utefter dina förutsättningar och omständigheter.

Extrema ytterligheter bland givare

För att hitta din medelväg så ska vi först se på två ytterligheter vad gäller givande.

  Att inte ge alls

  Somliga anser att det rätta är att inte ge till välgörenhet under några som helst omständigheter. Kanske finns det en stor misstro för välgörenhetsorganisationer, eller så känner de att det inte ligger på deras axlar att ge pengar, det kan också vara så att insikten att man kan ge till andra och göra deras liv bättre inte finns där. Om du tillhör några av dessa kategorier så var inte orolig, jag kommer inte att totalt dissekera dig och dina uppfattningar i den här artikeln, men jag kan rekommendera att du kollar in följande artikel för att få en bättre inblick i hur välgörenhet fungerar.

  Det finns ytterligare andra människor som anser att deras tid för att ge inte har kommit ännu. Detta stämmer för de människor som är i följande situationer (a) de klarar knappt av att att få det att gå runt med de resurser som de har, eller (b) du är en "tålmodig filantrop" och du åsidosätter medel med jämna mellanrum för att kunna ge pengar till välgörenhet senare (detta inkluderar också att du har en faktiskt plan på när och hur de åsidosatta medlen ska doneras).

  Att ge bortom sina resurser

  Vi ska nu se på den andra sidan av ytterlighetsmyntet. Där hittar vi de människor som ger så mycket av sina resurser att de hamnar i nästintill samma situation som de människor som de försöker att hjälpa.

  Ett väldigt starkt moraliskt argument för hur medmänsklighet bör spela in och påverka vårt givande kommer fram i Peter Singers tankeexperiment om det drunknande barnet.

  I tankeexperimentet så argumenterar Singer på följande sätt: runt om på jorden så finns det miljoner människor som är i behov av hjälp, och om vi istället för att bidra till välgörenhet med lätthet tar del i och bidrar till vårt konsumtionssamhälle och spenderar pengar på onödiga saker så är vi likställda till en människa som går förbi och ser att barn som håller på att drunkna men vi bestämmer oss för att inte hoppa i vattnet och rädda barnet därför att vi inte vill förstöra vår kostym.

  Problemet med att argumentera på det sätt som Singer gör är att det leder till att människor känner sig moraliskt tvungna att ge, inte nog med det, vi bör också ge allt som vi bara kan.

  En man som trodde på den här filosofin var evolutionsforskaren George Price. Efter att han hade konverterat till kristendom så var han övertygad om att det var hans moraliska skyldighet att ge allt som han bara kunde för att hjälpa de fattiga och behövande.

  När Price träffade en hemlös person på gatan så gav han dem allt som de ville ha, allt från hans pengar till de kläder han bar. Om någon av de människor han träffade behövde en plats att bo så ordnade han det så att de fick en permanent sängplats i hans hus. Tids nog så hade George Price gett bort alla sina tillgångar och han hamnade själv på gatan, något som senare ledde till att han sorgligt nog valde att ta sitt eget liv.

  George hade i sig en altruism som helt klart är eftersträvansvärd, men det är också tydligt att hans exempel inte är ett att följa, hans ohälsosamma givande blev kontraproduktivt och ledde till allt det goda som hade utförts hamnade i skuggan av det negativa slutresultatet.

  Att hitta medelvägen för ditt givande

  Det är klart för oss att de båda ytterligheterna av givande som vi just analyserade inte är att föredra, så detta leder oss nu fram till själva huvudfrågan: ''Vad är en rimlig summa att ge till välgörenhet?''

  Låt oss se på några olika infallsvinklar i hur vi kan ge till välgörenhet.

  Ge bort det som du inte behöver

  Om din moraliska kompass pekar dig åt att du ska ge till andra så är ett bra alternativ att ge bort de saker som du inte behöver. Idéen att ge bort det som man inte behöver blev formellt accepterad tack vare att Oxfordfilosofen Toby Ord lät sig inspireras av etiker så som Peter Singer.

  År 2009 så insåg Toby att han var moraliskt tvungen att ge bort det som han inte behövde. Han visste att om han gav bort en betydande del av hans inkomst så skulle det vara till enormt mycket större nytta för de som fick del av pengarna än om han skulle använda dem själv till onödiga saker.

  För att få bollen i rullning så bestämde sig Toby för att sätta en gräns för sina levnadskostnader och alla pengar som han tjänade utöver sina bestämda levnadskostnader skulle ges bort. Han kallar detta för ''Further Pledge'' (ett löfte som man avger för att ge bort en del av sin inkomst fram till pensionen eller fram tills man dör).

  Så småningom så bildade Toby communityt' 'The Giving What We Can'' och ett årtionde senare så fortsätter Toby att ge bort alla överblivna pengar som han tjänar utöver sin inflationsjusterade levnadskostnad. Vissa har sedan starten bestämt sig för att ta ''Further Pledge''-löftet och många andra har haft den som modell för att göra något liknande. Det innebär att de bestämmer hur mycket deras levnadskostnader är och sedan skänker det som de tjänar utöver den summan till välgörenhet.
  giv vad du inte behöver

  Var generös i ditt givande

  Kanske är det så att när din inkomst ökar så vill du även öka din livskvalitet och levnadsstandard, men samtidigt så vill du även ge en betydlig summa till välgörenhet som kanske är högre än vad många andra klarar av att ge.

  Om din inkomst är högre än medelsvensson så är sannolikheten hög att du kan donera mer pengar till välgörenhet än de flesta andra människor. Oss som svenskar anses bo i ett höginkomstland och detta betyder att vår inkomst generellt sett är 10 gånger högre än de flesta av världens medelinkomster, något som betyder att vi tjänar 100 gånger mer än de som bor i fattigdom.

  Filosofen William MacAskill kallar detta för ''100x multiplier''.

  ''Föreställ dig att du är på en ''Happy-Hour'' där du antingen kan köpa en öl till dig själv för 50 kr eller så kan du köpa en öl åt någon annan för 50 öre. Om detta vore fallet så hade vi troligtvis varit rätt så generösa - Next round's on me!''
  William MacAskill, Doing Good Better

  Många har insett tack vare den här anekdoten att de vill dela med sig av sina tillgångar - motivationen kan vara att man ser det som sin plikt att dela med sig av sin välfärd, eller så ser man en fantastisk möjlighet att kunna göra skillnad.

  Runtom på jorden så uppmanar religioner till att deras medlemmar inte bara ska ge men att de ska ge frikostigt. Judendom och Kristendom uppmanar till och med sina medlemmar att ge tionden, alltså 10 % av sin inkomst.

  10 % är också den medelprocentsats som ''Giving what we can'' -löftet uppmanar att följa.

  Några fördelar med att ge just 10 % är:
  • Nivån är så pass låg att de flesta med en inkomst har möjligheten att klara av det.
  • Det är fortfarande en så pass hög procent att det känns meningsfullt.
  • Det är mycket mer pengar än vad de flesta normalt sett ger till välgörenhet.
  • Det är inte en så hög summa att det känns överväldigande eller som att det är på tok för mycket pengar.
  • Det är väldigt enkelt att räkna ut 10% av sin inkomst.
  De flesta personer hade hoppat på tåget direkt om de blev erbjudna ett jobb som betalade 10 % mindre i lön, men som var mer betydelsefullt och givande.

  Om det är så att du går i tankarna på hur mycket som du bör ge till välgörenhet för att det ska kännas meningsfullt (förutsatt att du inte har några finansiella problem) så är troligen 10 % en summa som är rätt för dig.

  Ge bort det du inte kommer att sakna

  Det minsta som vi kan göra är att ge bort de som vi inte kommer att sakna. Både ''Try Giving'' -löftet och ''One For The World'' -löftet uppmanar till just detta, dessa båda löften uppmanar till att ge bort minst 1 % av sin inkomst. ''The Life You Can Save'' -löftet uppmanar till något liknande, den rekommenderar att man ger bort en summa som justeras på ett sådant sätt att det som ges bort inte har någon märkbar effekt på ens levnadsstandard.

  Det är väldigt få människor som skulle märka skillnad på om de fick 99 % eller 100 % av sin inkomst. Majoriteten människor skulle också gå med på att ta ett jobb som betalade 1 % mindre men som gav dem mer lust att leva.

  Några andra sätt att ge på

  Hitintills så har vi gått igenom hur man kan utveckla ett inkomstbaserat givande, men vi ska inte lämna ut några andra alternativ som finns. Nämligen:

  • För de som är förmögna så finns ''Giving Pledge'' där man lovar att ge bort halva sin förmögenhet. Muslimerna har något som de kallar Zakat som innebär att man ger bort 2.5 % av sin förmögenhet varje år.
  • Det finns också ett sätt att ge som baserar sig på händelser, att man ökar sitt givande när man till exempel får löneökning, bonus, skatteåterbäring, man får del av ett arv (t.ex. ''Generation Pledge') eller när man tjänar pengar på att sälja ett företag eller liknande (t.ex. Founders Pledge).
  • Att välja sin "rättvisa andel" är ett annat sätt att ge. Detta går ut på att man ger en summa som man tror skulle göra en verklig förändring om alla i hela världen gav samma summa. Problemet med detta är att det är väldigt svårt att avgöra vad denna summa skulle vara då de flesta inte skulle vara helt ärliga när de ger sin rättvisa andel, sedan att räkna ut din personliga rättvisa andel vore i sin tur ännu svårare.
  • ''Earning to give'' går ut på att man försöker hitta ett bra betalande jobb så att man sedan kan ge bort en betydligt större summa än vad man gjort innan (t.ex. du hittar ett jobb som konsult eller dylikt och sedan donerar du 50 % av din inkomst).
  • Att man ger bort av sitt arv till välgörenhet när man dör.

  Sex tips när man vill ge till välgörenhet

  ge till valgörenhet

  1. Giving What We Can

  Om dina ekonomiska förutsättningar tillåter dig att ge till välgörenhet så rekommenderar jag att du gör det.

  När man väl kommer in i vanan att ge så kommer det att förändra ens personlighet. Du kommer helt plötsligt att vara 'en person som ger till välgörenhet', något som leder till glädje och tillfredsställelse då du vet att du använder dina pengar för att hjälpa andra .

  Utöver detta så är min rekommendation att du ger på ett sådant sätt att det känns meningsfullt för dig. Mod, ambition och generositet bör vara dina ledord!

  En bra idé är att börja lite lägre och sedan kan man öka på varje år tills det att man når sitt slutliga mål. När man väl når sitt slutliga mål så kan man fortsätta att utmana sig själv att ge ännu mer. Ett av mina favoritexempel är ett par som sade att de varje år på sin bröllopsdag ökar sitt givande med 1 % av deras årliga inkomst.

  Ge mycket mer om du är förmögen. Andrew Carnegie är en av många filantroper som du kan ha som exempel för att börja dela med dig av din förmögenhet innan du dör. På så sätt så kan du bidra till ett mer jämställt samhälle och dina barn kommer att se ditt exempel i hur du använder dina tillgångar.

  2. Ge effektivt

  Det handlar inte bara om hur mycket du ger men även hur effektivt du ger. Detta är att ta i beaktande då det är stor skillnad på hur de olika välgörenhetsorganisationerna använder sina medel och hur mycket de faktiskt uträttar.

  Tänk dig att du ger 10 kronor till en välgörenhetsorganisation som jobbar mer effektivt, detta kan i förlängningen betyda att dina pengar i slutänden är värda kanske hundra eller tusen gånger så mycket än om du skulle ge till bara en i mängden organisationer. Effektivt givande är också enormt mycket mer värdefullt därför att du vet att det inte kommer att hamna någonstans där det skulle kunna göra skada istället för att hjälpa.

  Att ge 10 gånger mer effektivt är bättre än att ge 10 gånger mer pengar!

  Om du nu slår ihop båda dessa faktorer, du ger 10 gånger mer pengar och du ger 10 gånger mer effektivt, då har du en superkombination och helt plötsligt har du ökat ditt givande hundra gånger och det som din donation uträttar är enormt mycket mer! Detta är en kombination som är väldigt värd att betänka!

  Om du vill veta mer om detta så kan du kolla in våra rekommendationer gällande effektiva organisationer.

  3. Ge i det öppna

  Ditt givande kan också öka mycket om du lyckas få med dig andra människor på ''givartåget''. Ett uttryck som används är "'socialt bevis"', detta går ut på att vi som människor ofta gör sådant som vi ser andra göra, detta eftersom vi är väldigt sociala varelser.

  Om alla donerade till välgörenhet i det tysta så skulle det inte anses som något normalt. Men om du istället ger på ett sådant sätt så att andra ser det så kommer det att motivera andra att följa ditt exempel.

  Om vi ger på ett mer publikt sätt (utan att det verkar skrytigt), kanske genom att ta ett gåvolöfte, då kan du hjälpa till att skapa en social norm som hjälper andra att ge mer och se till att givandet blir mer effektivt.

  Relaterade artiklar
  Vilka välgörenhetsorganisationer samlar in mest pengar?
  Kika på senaste listan över de 20 största insamlande organisationerna under året 2021.
  Hur kan man bäst hjälpa Ukraina i 2023?
  Vad ska jag tänka på när jag skänker pengar till Ukraina?

  4. Hållbart givande

  Föreställ dig nu om du ser långsiktigt på ditt givande. Vad kommer att vara hållbart för mig i det långa loppet? Det sista du vill är att det ska sluta som det gjorde för George Price, du vill heller inte ge för mycket för tidigt för då kan det sluta med en utbränning och ett totalstopp i ditt givande.

  Ta istället tid och planera hur du ska ge. Fundera noga och djupt på hur mycket du vill ge och till vem som du vill ge.

  Källor som kan hjälpa dig till ett hållbart givande:

  5. Ge regelbundet

  Jag rekommenderar också att du ger regelbundet. Detta är därför att de som ger regelbundet oftast är mer generösa och detta leder till att deras donationer får ett mycket större genomslag. Det beräknas att regelbundna givare ger 42% mer varje år och de ger 440% mer under en livstid.

  Att ha som vana att ge leder ofta till att givandet fortsätter och det är mindre troligt att du slutar att ge, det leder även till att du lättare kan budgetera hur mycket du kan ge.

  Ett regelbundet givande leder hjälper också de som tar emot dina donationer, i och med att deras bidrag blir mer jämna så behöver de spendera mindre tid och resurser på att marknadsföra sin välgörenhet.

  6. Ge tillsammans

  Slutligen så vill jag uppmana dig till att dela din givarglädje med andra. Detta kommer att ha positiva effekter såsom: du skapar en gemensam norm för hur givande bör gå till, det kommer troligtvis hjälpa dig att fatta bättre beslut, allt medans du är omringad av människor du tycker som motiverar dig i ditt givande.

  Om du tillsammans med din familj ger till välgörenhet så kommer ni att skapa en atmosfär där ni är omtänksamma, generösa samtidigt som ni har kritiskt tänkande. Om du bjuder in din familj eller dina kollegor i ditt givande så kan detta vara en perfekt aktivitet som kan svetsa er samman. Ni kan till exempel prova på att dra igång en insamling (givarcirkel) eller ett ''Giving Game''.

  Om det är så att du vill diskutera med andra om hur man ska ge eller till vem man bör ge så är du välkommen att gå med i Effektiv Altruism Sverige, du är också välkommen att delta i ett av våra event.

  Hur mycket skänker svenskar till välgörenhet?

  Du som läsare är kanske särskilt intreserad av hur mycket just vi svenskar donerar till välgörenhet.

  När man tittar på vissa uppgifter på nätet är det nästan svårt att inte stöta på statistik som skapats av Charities Aid Foundation (CAF). De publicerar årligen en rapport kallad World Giving Index, som visar hur välgörenhetsinriktade specifika länder är utifrån tre olika kriterier. Dessa tre kriterier uttrycks i andelen människor i landet som hjälper främlingar, skänker pengar och ger tid. Enligt detta index ligger Sverige endast på plats 64 år 2021. Om vi däremot tittar på andelen människor som donerat rankas Sverige på 11:e plats med 50 procent av människorna som har sagt att de donerade föregående år.
  Kastellholmen i Stockholm
  Denna siffra visar dock endast andelen människor som donerade 2021 och lämnar oss med frågan: hur mycket donerar svenskar till välgörenhet? När det gäller data om donationer och filantropi specifikt i Sverige förlitar vi oss främst på data från Giva Sverige. De är den professionella branschorganisationen för insamlingsorganisationer i Sverige, vars syfte är att stödja givandet i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för insamling. Giva Sverige ger årligen ut rapporten "Givandet i siffror" som innehåller information om årliga donationer. Enligt denna rapport har privatpersoner donerat 6 805 miljoner kronor under 2021, alltså nästan 7 miljarder. Dessa siffror skulle kunna översättas till att sysselsatta privatpersoner i Sverige i genomsnitt donerat 1 283 kronor per år, om vi slår ut summan på 5,3 miljoner människor.

  Ur ett annat perspektiv är givande genom skatt också en form av donation, eftersom medborgarna tillåter regeringar att samla in deras pengar och omfördela dem till goda ändamål. Sverige har varit känt för sina höga nivåer av utländskt utvecklingsbistånd. År 2021 har landet gett 5,96 miljarder USD eller 64,25 miljarder SEK i officiellt utvecklingsbistånd enligt openaid.se, Sidas sida för transparent bistånd. Detta innebär att per person spenderades cirka 6 100 SEK på utländskt bistånd 2021.

  Slutord

  När allt är sagt och gjort så är fortfarande välgörenhet något som är frivilligt. Ingen kommer att tvinga dig att ge bort dina pengar, det är helt och hållet upp till dig om du vill ge. Men detta är också det som gör välgörenhet så enormt härligt och berikande!

  Vi har möjligheten att göra världen till en bättre plats. Du har en unik möjlighet att använda dina pengar till att skapa möjligheter och bättre förutsättningar för andra.

  Tack vare detta så blir inte bara världen en bättre plats, men det berikar även ditt eget liv!

  Slutligen, hur mycket kommer du att ge?
  Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
  Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
  Made on
  Tilda