Vad menar regeringen med effektivt bistånd?
När regeringens höstbudget presenterades den 20 september var en sak tydlig; det råder fortfarande ovisshet kring vad biståndsreformen, som regeringen arbetat på sedan valet 2022, egentligen innebär. För andra året i rad saknas nämligen en beskrivning av budgetfördelningen mellan olika poster och tematiska områden.

Hittills har vi kunnat utläsa fyra prioriteringar för biståndet: närområde, näringsliv, migration och effektivisering. Det sistnämnda är vi såklart lite extra intresserade av att höra vad det innebär! I budgeten som lagts fram förekommer ordet "effekt" i någon form hela 56 gånger, mer än både "hälsa" och "fattigdom" gör tillsammans. Men exakt vad denna effektivisering innebär är oklart.

För Ge Effektivt innebär ett effektivt bistånd inte att man gör neddragningar eller utgår ifrån politiskt gynnbara intressen. Ett effektivt bistånd riktar resurserna dit de kan göra allra störst nytta för allra flest och utgår ifrån evidens i avvägningen mellan olika insatser.

Ge Effektivt välkomnar dialogen kring ett effektivt bistånd. I dagsläget dör cirka 1320 av malaria, VARJE DAG(!). Låt oss börja där.
Syftet med Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
Made on
Tilda