Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.
Bästa välgörenhetsorganisationer
inom global hälsa
"... after researching hundreds of charities and the programs they carry out, we've found a few that can truly demonstrate impact."
GiveWell
Att skänka till effektiva organisationer som arbetar med att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor global hälsa är ett sätt att göra störst påverkan till att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Vi använder flera kriterier för att bedöma de bästa organisationerna, inklusive organisationens förmåga att nå sina mål, dess transparens och ansvarsfullhet, och dess kapacitet att använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt (Läs mer om vår metod här). Vi rekommenderar sedan dessa organisationer till potentiella givare med hopp om att ha den största möjliga positiva effekten för deras respektive ändamål.

Våra rekommendationer kommer från GiveWell, som bedriver omfattande forskning för att identifiera de mest effektiva organisationerna inom global hälsa. Genom att tillämpa en rigorös metodologi och samarbetande med experter strävar GiveWell efter att hitta organisationer som kan ge största möjliga verkan för varje donerad krona. De publicerar även transparenta rapporter om sina slutsatser för att hjälpa givare att ta informerade beslut om vilka organisationer de vill stödja.

Effektiva organisationer inom
global hälsa

Against Malaria Foundation distribuerar impregnerade myggnät i områden med malaria. Varje nät kan skydda två personer från malaria i över fyra år. Läs mer →
Forskning visar att vitamin A-tillskott kan reducera barndödlighet. HKI bistår myndigheter med att planera och implementera sådana projekt i flera afrikanska länder.
Läs mer →
Delar ut malariadämpande preparat till barn under fem år under högsäsongen för malariasmitta, för att förebygga insjuknande. Detta kallas seasonal malaria chemoprevention (SMC).
Läs mer →
Svårt att bestämma dig?

Låt GiveWell fördela pengarna fritt mellan alla sina rekommenderade organisationer. Läs mer →
Med kontantöverföringar motsvarande $11 över fem besök höjs vaccinationsgraden för exempelvis tuberkulos, polio och hepatit B i Nigeria.
Läs mer →
Upptäck även välgörenhetsorganisationer
inom:
Made on
Tilda