Bästa välgörenhetsorganisationer
inom klimat
Klimatförändringar är en av de mest kritiska frågorna för vår planet idag, och det är viktigt att vi alla tar ansvar och bidrar på vårt eget sätt. Ett av de mest effektiva sätten att göra detta är genom att donera till effektiva klimatrelaterade organisationer som arbetar för att skapa en mer hållbar framtid.

Vi rekommenderar organisationer genom Giving Green, en organisation som är dedikerad till att identifiera de mest effektiva organisationerna inom klimat- och miljöområdet och gör det enkelt för givare att stödja dem. Med höga standarder för transparens och rigorösa urvalsförfarande fokuserar Giving Green på att identifiera organisationer som är vetenskapligt baserade och resultatinriktade.

Vi på Ge Effektivt ger dig även möjligheten att enkelt och säkert ge till flera organisationer på en gång för att maximera din påverkan.
Tre leende barn

Effektiva organisationer inom
klimat

Project Inner Space
Arbetar för att göra geotermisk energi billigare och mer tillgänglig. Läs mer →
Arbetar för policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och på andra sätt möter energiutmaningar. Läs mer →
Driver på innovation för alternativa protein, och rekommenderas därmed som en insats både för klimat och djurvälfärd. Läs mer →
Svårt att bestämma dig? Ge till denna klimatfond som väljer projekten de tror har störst effekt. Läs mer →
Främjar ren elproduktion och avancerade kärnreaktorer genom påverkanskampanjer och policyarbete. Läs mer →
Driver på den klimatmässiga utvecklingen för våra tyngsta industrier, där stora delar av våra utsläpp ligger idag. Läs mer →
Opportunity Green
Arbetar med att minska utsläppen från flyg och sjöfart genom att driva på regleringar och främja rena bränslen. Läs mer →
Upptäck även välgörenhetsorganisationer
inom:
Made on
Tilda