Du kan göra enorm skillnad - ge till världens bästa organisationer.
Om du vill göra så mycket nytta som möjligt med ditt givande är det inte bara viktigt att du ger, utan också vart du ger.

Ge Effektivt finns till för att hjälpa dig att hitta de initiativ och organisationer som har störst potential att göra världen bättre - så effektivt som möjligt!
Vi hjälper dig hitta världens bästa organisationer
Enligt Nobelprisvinnande forskning om olika biståndsinsatsers effektivitet är det stor skillnad på olika insatser: de bästa organisationerna kan vara 100 gånger mer effektiva än en genomsnittlig insats!

Vi tror att de flesta som ger en gåva till välgörande ändamål gör så för att de vill skapa en bättre värld, men är omedvetna om hur mycket större skillnad de skulle kunna göra om de började ge effektivt.

Här kan du se vår lista över några av världens mest effektiva organisationer inom global hälsa, klimat och djurvälfärd.
Så identifieras de mest effektiva organisationerna
Vi fokuserar på problem som är stora men eftersatta och för vilka det finns beprövade lösningar.
Inom de viktigaste ämnesområdena analyserar experter de mest kostnadseffektiva angreppssätten utifrån vetenskapliga studier.
Vi rekommenderar bara de bästa organisationerna som fokuserar på kostnadseffektiva lösningar på de mest angelägna problemen.
Metod
Ge Effektivt rekommenderar organisationer baserat på oberoende utvärderingar. Dessa genomförs av organisationer som årligen lägger tiotusentals timmar vardera på att analysera olika hjälpinsatser inom sina respektive fält för att identifiera de allra bästa initiativen för att lösa världens problem. Organisationerna analyseras utifrån fyra kriterier:

Evidens
Effekten av organisationernas arbete måste vara vetenskapligt väldokumenterat, och det måste visas troligt att effekten av arbetet kan generaliseras till stor skala. Det är särskilt hälsointerventioner och pengaöverföringar som bäst lever upp till detta kriterium.
Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektiviteten mäts i enheter som t.ex. "kostnad per räddat levnadsår".
Kostnadseffektiviteten är generellt sett mycket högre hos organisationer som arbetar i utvecklingsländer än hos de som arbetar i höginkomstländer.
Tillväxtpotential
Det är viktigt att ta ställning till organisationernas möjlighet till att använda mer pengar. Om en organisation är effektiv och har väldokumenterad effekt, men inte behöver mer pengar, så bör man inte prioritera att stötta dem.
Öppenhet
Organisationerna måste vara villiga att uppge nödvändig information och låta sig kritiskt granskas. Både goda och dåliga resultat, samt potentiella risker och möjligheter, måste belysas. Brist på transparens i en hjälporganisation är skäl till att vara skeptisk.
Rekommenderade organisationer
De bästa organisationerna kan alltså vara 100 gånger mer effektiva än en genomsnittlig insats. Vilka är då dessa högeffektiva organisationer? Sannolikt har du inte hört talas om många av dem, om ens någon - ingen av dem har verksamhet i Sverige.

Hälsa anses vara en nyckel för att bekämpa extrem fattigdom: är du inte frisk kan du inte försörja dig.

Analyseras och rekommenderas av GiveWell:

- Against Malaria Foundation
- Helen Keller International
- Malaria Consortium
- New Incentives
- GiveWells Top Charities Fund & All Grants Fund

Att stödja innovation inom försummade tekniker som är viktiga för den gröna omställningen kan ha större inverkan än personliga livsstilsval som återvinning eller att leva bilfritt.

Analyseras och rekommenderas av Giving Green:

- Clean Air Task Force
- Good Energy Collective
- Good Food Institute
- Industrious Labs
- Project InnerSpace
- Opportunity Green
- Founders Pledge Climate Change Fund
Minskning av djurs lidande kan ske till en låg kostnad per djur om det görs riktat mot industriella djurfarmar. Därför rekommenderas ofta organisationer som verkar för förbättringar inom detta område.

Analyseras och rekommenderas av Animal Charity Evaluators

- Faunalytics
- Good Food Institute
- The Humane League
- Wild Animal Initiative
- ACE Recommended Charity Fund

Vi dubblar din första månadsgåva!
Gäller nya månadsgivare fram till sista december 2023 och förutsatt att du ger i minst tre månader.
FAQ
Här är några av de vanligaste frågorna vi får. Läs en fullständlig FAQ här.
Varför donera genom just Ge Effektivt?
Att donera genom Ge Effektivt i stället för direkt till de internationella organisationerna vi rekommenderar gör att en större del av dina pengar når sitt mål: 100 % av din gåva går till din valda organisation.

Eftersom det rör sig om internationella transaktioner till dessa organisationer så tar banken ofta ut en avgift (fast eller rörlig). Avgiften skiljer sig åt mellan organisation och donationsmetod men ligger ofta på ca 2-3 procent. En banköverföring till oss är däremot kostnadsfri, och en Swish-betalning kostar oss 1,5 kr. Vi överför sedan de samlade donationerna till en fast avgift som bekostas av vårt kansli. I samband med internationella överföringen använder vi dessutom metoder för att få en bättre valutakurs, än de som vi får genom exempelvis kreditkort. På så sätt kommer 100 % av din donation att nå dit du vill.

När du donerar genom Ge Effektivt och berättar om hemsidan för andra, bidrar du även till chansen att det är fler som väljer att donera effektivt.
Hur finansieras Ge Effektivt?
Vår verksamhet finansieras genom separata gåvor från individer och företag som ser ett värde i att vi finns. Vi uppskattar att vi genom vår existens gör så att ca 3 gånger så mycket pengar samlas in till effektiva organisationer, jämfört med om vi inte hade funnits. Det gör att en gåva som finansierar Ge Effektivt kan göra 300 x så stor skillnad, som en gåva till en genomsnittlig organisation (vi samlar in ca 3 x våra omkostnader och de organisationer vi samlar in till ger upp till 100 x effekt jämfört med genomsnittlig organisation). Ge Effektivt skickar vidare hela din gåva till de organisationer som du valt, men du kan även välja att stödja vår verksamhet när du ger din gåva. Vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan för att göra ett ännu bättre jobb med att samla in pengar till effektiva organisationer!
Är donationer genom Ge Effektivt godkända för skattereduktion?
Alla gåvor du skänker inom global hälsa kvalificerar för skattereduktion. Du kan läsa mer om hur detta fungerar nedan, eller hos Skatteverket. Nuvarande regler godkänner inte gåvor som hjälper klimatet eller djur, utan måste utgöra "forskning" eller "social hjälpverksamhet".

I Sverige är det möjligt att få upp till 3 000 kr i skattereduktion för sitt välgörenhetsgivande. Detta gäller för den som ger minst 200 kr per tillfälle som ska räknas mot skattereduktionen, och minst 2 000 kr totalt sett över hela året. Dessa 2 000 kr kan vara utspritt över olika organisationer som är godkända mottagare. Summan räknas ut så att 25 % av beloppet du donerar blir till skattereduktion, alltså upp till 3 000 kr för den som donerar 12 000 kronor under året. På det sättet blir det lättare att ha råd att stötta med mer pengar till effektiv välgörenhet.

För att donationen ska vara giltig för skattereduktion krävs det ett godkännande av mottagande organisation från Skatteverket. Denna status har Ge Effektivt sedan 2023-01-26, och är giltig tre år från taget beslut.

För att vi ska kunna skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket som ger dig skattereduktion på din gåva behöver du dela ditt personnummer med oss, därför frågar vi om detta när du ger en gåva.
Varför rekommenderar ni inte några svenska organisationer?
Våra rekommendationer inom global hälsa är baserade på forskning från GiveWell. De har inte granskat svenska organisationer och har därför inte rekommenderat några. GiveWell har dock utvärderat några internationella organisationer som också finns i Sverige, t.ex. Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset, men ingen av dessa har fått en rekommendation (den fullständiga listan över organisationer som de har granskat kan du hitta här). Detsamma gäller för de rekommenderade organisationerna inom klimat och djurvälfärd, där vi baserar oss på forskning från Giving Green respektive ACE.

Det kan finnas svenska eller andra hjälporganisationer som kan mätas med de vi har valt ut men utan en extern granskning är det svårt att säga. De som är utvalda för den här sidan är sannolikt några av de bästa i världen.

Generellt sett så är det lättare för en organisation som spetsat in sig på en särskilt kostnadseffektiv insats att göra så mycket gott per krona som möjligt. Det är även lättare att göra större nytta för samma peng om man hjälper de allra fattigaste, som oftast finns i världens fattigaste länder – inte i Sverige.
Hur mycket av pengarna går till administration?
Ge Effektivt skickar vidare 100 % av din gåva, eftersom vi finansieras på annat håll. Andelen av gåvan som går till administration hos mottagarorganisationerna skiljer sig mellan de olika organisationerna som vi rekommenderar.

Här vill vi påpeka att dessa kostnader på egen hand är ett bristande mått för hur effektiv en organisation är. De organisationer som vi rekommenderar är inte utvalda på grund av sina låga administrationskostnader, utan för att de totalt sett gör mer nytta med de pengar de mottar. Vi har skrivit ett längre blogginlägg om denna fråga som du kan läsa här.
Har Ge Effektivt ett 90-konto?
Ge Effektivt har i dagsläget inte ett 90-konto. Vi är i grunden positivt inställda till en extern kontrollinstans utöver revisorsgranskad årsredovisning och transparenta kvartalsöverföringar till våra rekommenderade organisationer men är måna om att en sådan granskning och utvärdering sker på relevanta premisser med fokus på effekt. Möjligtvis kommer vi att ansöka om det på sikt - i synnerhet som 90-konto för många givare blivit synonymt med att det är en trovärdig organisation, även om det i sig inte säger mycket om hur stor positiv skillnad en organisation gör i världen.

Vi har skrivit ett blogginlägg om 90-konto och effektivitet här.
Made on
Tilda