FNs Globala Mål.

Genom att ge pengar genom Ge Effektivt bidrar du till FNs globala mål på ett effektivt sätt.

Bidra till FNs globala mål genom Ge Effektivt
Global hälsa.

3. God hälsa och välbefinnande. Indirekt bidrar en förbättrad hälsa bland människor som lever i fattigdom även till: 1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 4. God utbildning 5. Jämställdhet

Klimat.

7. Hållbar energi för alla 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 13. Bekämpa klimatförändringarna

Djurvälfärd.

12. Hållbar konsumtion och produktion 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Ge Effektivt.

17. Genomförande och globalt partnerskap