Rekommenderade organisationer.

Vi baserar vår lista på rekommendationer av tre oberoende utvärderare, som årligen lägger över 50 000 timmar på att hitta de bästa organisationerna inom respektive område.

Vi samlar in pengar till några av världens bästa organisationer. Detta är organisationer som oberoende analytiker anser vara världsbäst när det kommer till att främja global hälsa, djurvälfärd och klimat. Enligt Nobelprisvinnande forskning är det stor skillnad på ideella organisationers resultat: de bästa organisationerna kan vara 100 gånger mer effektiva än en genomsnittlig insats!

Global hälsa.

Klimat.

Djurvälfärd.