Maximal effekt.

Vi använder den bästa tillgängliga forskningen inom respektive fokusområde. Bedömningar gjorda av de oberoende utvärderarna GiveWell, Giving Green och Animal Charity Evaluatoras låter dig vara säker på att åtgärderna kommer att ge största möjliga effekt per krona.

Det är inte tanken som räknas.

Experter inom global hälsa och fattigdomsbekämpning uppskattar att vissa hjälporganisationer är 100 gånger mer effektiva än genomsnittliga organisationer.11.Caviola, Lucius et al. (2020) "Donors vastly underestimate differences in charities’ effectiveness"Judgment and Decision Making, vol. 14, no. 4, s. 509-516 För biståndsmottagarna innebär ditt val av organisation alltså en stor skillnad för vad din gåva kan åstadkomma.
Sannolikt har du inte hört talas om många av de organisationerna, om ens någon - ingen av dem har verksamhet i Sverige. Det är här Ge Effektivt kommer in i bilden. Vi finns till för att berätta för svenskar om de stora skillnaderna i effektivitet hos de bästa organisationerna jämfört med andra (ofta mer välkända), och underlätta för svenska givare att hitta och stötta dessa. Vi tror att de flesta som ger en gåva till välgörande ändamål gör så för att de vill skapa en bättre värld, men är omedvetna om hur mycket större skillnad de skulle kunna göra om de började ge effektivt.
50 000+ h/år
Hur vi maximerar effekten?
Riktar effekten till rätt plats.

Det viktigaste är var pengarna går. Det finns en enorm skillnad i hur mycket de olika insatserna presterar per krona. De organisationer vi rekommenderar genom GiveWell, Giving Green och Animal Charity Evaluators är bland de bästa i världen.

Ser till att så mycket som möjligt kommer fram.

Vi tar inga avgifter. Vi täcker transaktionskostnaderna och ser till att du får ett skatteavdrag för din gåva. Detta säkerställer att ditt bidrag når så långt som möjligt.

Utvärderar effekten och gör nya bedömningar.

Den bästa tillgängliga forskningen och resultaten från organisationerna själva utgör en stabil grund för de analyser som uppdateras regelbundet. Detta säkerställer att dina gåvor går till åtgärder som har en verklig och mätbar effekt.

Vi är skyldiga att säkerställa att våra gåvor hjälper så många som möjligt.

Image

Aksel Braanen Sterri

↳ 

Forskare vid Harvard University