Smart Fördelning.

Välj bland de mest effektiva insatserna i världen eller använd Smart Fördelning. Med Smart Fördelning används beloppet till den insats som bäst kan dra nytta av din gåva just nu.

Alltid uppdaterad.

Om våra utvärderingar uppdateras, t.ex. om det finns ett mindre behov av finansiering inom ett visst område eller om ny forskning publiceras, flyttas gåvan automatiskt till det område där den behövs mest.
Om du väljer Smart Fördelning kommer dina pengar för närvarande att antingen gå till GiveWells, Founders Pledges och Animal Charity Evaluators fonder för respektive ämnesområde.
Genom dessa fonder omfördelas pengarna till de organisationer som kan använda gåvan på bästa sätt varje kvartal. De tar bland annat hänsyn till om en organisation kan skala upp snabbare än förväntat, om de kan expandera till ett annat land eller om det sker förändringar i gåvor från andra källor.