Global hälsa.

Varför riktar vi in oss på global hälsa?

Vi vill bidra till att utrota den extrema fattigdomen. Genom insatster inom global hälsa kan vi hjälpa till att bryta en ond cirkel av sjukdom, vilket ger individer större möjligheter att utbilda sig, arbeta och bidra till ekonomisk utveckling på lång sikt. Global hälsa är dessutom ett område där effekterna av olika insatser är relativt lätta att mäta och kvantifiera, vilket gör det lätt att jämföra effektiviteten hos olika insatser.

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation

Myggnät

48 kr

Skyddar 1-2 personer mot malaria i 2-4 år

Förhindrar dödsfall från malaria.

Against Malaria Foundation (AMF) arbetar förebyggande mot spridningen av malaria genom distribution av impregnerade myggnät. De arbetar där åtgärden har den största effekten, främst i Afrika söder om Sahara men även i Latinamerika och Asien.

Det kostar 40-60 kronor för att ett myggnät ska produceras och distribueras beroende på vart i världen nätet skickas, vilket sedan används av två personer i 3-4 år, enligt GiveWells senaste beräkningar. Detta innebär att 10 kronor räcker för att skydda en person från malaria i minst ett år. GiveWell uppskattar att 43 000 kronor som spenderas på denna åtgärd kommer att förhindra ett dödsfall orsakat av malaria - denna uträkning baseras på en lång rad olika faktorer.

Förutom den höga kostnadseffektiviteten rekommenderas Against Malaria Foundation tack vare sin öppenhet, sina stora tillväxtmöjligheter och en sin grundlig process för att säkerställa att myggnäten når rätt mottagare och faktiskt används på rätt sätt.

Läs mer:

Helen Keller International

Helen Keller International

A-vitamin

25 kr

Täcker behovet av ett barn i ett år

Motverkar barnadödlighet orsakad av undernäring.

Helen Keller International (HKI) förhindrar bristsjukdomar med hjälp av A-vitamintillskott. Vitaminbrist av denna typ kan leda till många sjukdomar, varaktig blindhet och i värsta fall död. Det uppskattas att ca 200 000 barn under 5 dör varje år till följd av A-vitaminbrist. HKI samarbetar med regeringar i Afrika, Asien och Oceanien och tillhandahåller tekniskt stöd, finansiering och påverkansarbete för att genomföra olika insatser.

Målgruppen är barn mellan 6 månader och 5 år i områden drabbade av undernäring. Barnen får högkoncentrerade kosttillskott två till tre gånger per år. Ett A-vitamintillskott som levereras genom ett projekt som stöds av HKI kostar cirka 10 kronor. Insatsen leder till en 24 % minskning av barnadödligheten i de områden där den genomförs. Detta är ett kostnadseffektivt program som också rekommenderas av GiveWell tack vare god evidens, stor tillväxtpotential och hög grad av transparens.

Läs mer:

Malaria Consortium

Malaria Consortium

Malariamedicin

63 kr

Skyddar ett barn från malaria under en säsong

Förebygger dödsfall orsakade av malaria i Afrika söder om Sahara.

Malaria Consortium (MC) förhindrar dödsfall orsakade av malaria genom preventiv medicin. WHO uppskattade att 627 000 människor dog av malaria år 2020. Ungefär 80 % av dem var barn under 5 år. MC distribuerar läkemedlen i ett avgränsat område under högsäsongen för malariasmitta, och studier har visat att detta är en kostnadseffektiv metod för att begränsa antalet fall. Detta kallas säsongsmalariakemoprevention (SMC) och Malaria Consortiums SMC-program rekommenderas av GiveWell.

GiveWell uppskattar att den totala kostnaden för att täcka ett barns skydd under en säsong är 60-70 kronor. Malaria Consortium rekommenderas också eftersom de har erfarenhet av att driva stora, framgångsrika program i sju länder och har stor tillväxtpotential.

Läs mer:

New Incentives

New Incentives

Vaccinationsprogram

1 249 kr

Vaccination av ett barn som annars inte skulle vaccineras

Vaccination av spädbarn i Nigeria.

New Incentives (NI) ser till att fler spädbarn vaccineras i Nigeria. Statliga kliniker erbjuder gratis vaccinering av spädbarn mot sjukdomar som tuberkulos, difteri och mässling. Många föräldrar prioriterar dock inte detta, av olika skäl. För att öka vaccinationsfrekvensen erbjuder New Incentives vårdnadshavare som tar med sig spädbarn till klinikerna direkta kontantöverföringar vid varje vaccinationstillfälle.

New Incentives arbetar också med informationskampanjer om vikten av vaccinering, samt med att åtgärda svagheter i vaccinförsörjningskedjan. Det finns starka bevis för att programmet ökar vaccinationsgraden. Vi uppskattar att den genomsnittliga kostnaden för att vaccinera ett barn, exklusive kostnaden för själva vaccinet, är cirka 845 kronor. GiveWell rekommenderar New Incentives på grundval av dess bevisade effekt och höga kostnadseffektivitet, god transaktionsövervakning, operativa effektivitet och höga organisatoriska öppenhet.

Läs mer:

Smart Fördelning

Smart Fördelning

Välj ett område från topplistan eller välj Smart Fördelnig.

Med Smart Fördelning hamnar din gåva hos det eller de initiativ som kan använda pengarna på bästa sätt just nu. Om du väljer Smart Fördelning kommer pengarna för närvarande att gå till GiveWell Top Charities Fund och GiveWell All Grants Fund. GiveWell gör en fortlöpande bedömning av vilka av deras rekommendationer som de tror har störst behov av extra donationer, och betalar ut dessa pengar kvartalsvis.

Läs mer: