Skattereduktion.

Alla gåvor du skänker inom global hälsa kvalificerar för skattereduktion. Du kan läsa mer om hur detta fungerar nedan, eller hos Skatteverket ↗. Nuvarande regler godkänner inte gåvor som hjälper klimatet eller djur, utan måste utgöra "forskning" eller "social hjälpverksamhet".
I Sverige är det möjligt att få upp till 3 000 kr i skattereduktion för sitt givande. Detta gäller för den som ger minst 200 kr per tillfälle som ska räknas mot skattereduktionen, och minst 2 000 kr totalt sett över hela året. Dessa 2 000 kr kan vara utspritt över olika organisationer som är godkända mottagare. Summan räknas ut så att 25 % av beloppet du donerar blir till skattereduktion, alltså upp till 3 000 kr för den som donerar 12 000 kronor under året. På det sättet får du råd att ge mer pengar till effektiva organisationer!
För att gåvan ska vara giltig för skattereduktion krävs det ett godkännande av mottagande organisation från Skatteverket. Denna status har Ge Effektivt sedan 2023-01-26, och är giltig tre år från taget beslut.
För att vi ska kunna skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket som ger dig skattereduktion på din gåva behöver du dela ditt personnummer med oss, därför frågar vi om detta när du ger en gåva.
Skattereduktionen innebär att du kan dra av en del av gåvobeloppet från din skatt att betala. För att kvalificera sig för skattereduktionen måste vissa villkor vara uppfyllda:
01.
Gåvomottagaren godkänd av Skatteverket.

Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan ges. Det är ditt ansvar att kontrollera detta vid varje gåvotillfälle. Organisationen ansöker själv om godkännande hos Skatteverket.

02.
Minst 200 kronor till samma gåvomottagare per gåvotillfälle.

Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle, även känt som ett gåvotillfälle.

03.
Minst 2 000 kronor totalt under året.

Du måste skänka minst 2 000 kronor totalt under året. Dessa gåvor kan vara till en eller flera godkända gåvomottagare.

04.
Gåvan främjar social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Gåvan måste vara en penninggåva avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Hur mycket kan du få i skattereduktion?

Skattereduktionen är 25 % av gåvobeloppet.

Du kan få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Har du gett gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.