Avge ett givarlöfte.

Giving What We Can, vår systerorganisation, uppmuntrar till att avlägga The Pledge - ett löfte om att ge 10% av din inkomst till effektiva organisationer. Detta är något som vi uppmuntrar, och att ge din gåva genom oss gör det både enklare och billigare för dig då du slipper göra internationella överföringar. Här kan du läsa mer om The Pledge.

Varför ge?

När du väljer att ge för en god sak, oavsett om du ger en fast summa varje månad eller bara ger ett engångsbelopp, hjälper du till att göra världen till en bättre plats. Du kan uppnå mycket bara genom att ge pengar till välgörande ändamål, och mycket mer om du också väljer att donera till effektiva organisationer.
Mycket forskning har gjorts om sambandet mellan att ge pengar och lycka. Det finns empiriska bevis för att det också ger oss bättre självkänsla.11.Dunn et al. (2014) "Prosocial Spending and Happiness: Using Money to Benefit Others Pays Off"Current Directions in Psychological Science, vol. 23, no. 1, s. 41–47 De flesta av oss blir glada över att kunna hjälpa andra. För många gör det också livet mer meningsfullt.
Dessutom visar forskning att nivån av lycka ökar upp till en inkomst om ca 600 000 kr per år, men därefter ökar inte lyckokänslan.11.Wiblin, R. (2016) "Everything you need to know about whether money makes you happy" (Hentet: 7.12.2022). När man har uppfyllt sina grundläggande behov och har ekonomisk säkerhet verkar det som om andra förhållanden, som goda sociala relationer och god hälsa, är mycket viktigare än pengar.

Över 8 000 människor från hela världen har tagit The Pledge.
Varför The Pledge?
1
Motivation.

Att avlägga ett löfte offentliget kan hjälpa oss att leva upp till våra värderingar och hålla oss till de långsiktiga mål vi har satt. Det är alltså mindre troligt att vi senare kommer att bryta vårt löfte eller välja att spendera pengarna på oss själva. Ju mer vi pratar om vårt löfte, desto större är denna effekt.

2
Gemenskap.

När du deltar i Giving What We Cans The Pledge blir du en del av ett sammanhang där du får stöd och råd, samt inspiration från andra som har gjort samma val.

3
Bidra till en ny norm.

Om du skickar in ett offentligt löfte och delar det med andra kan det inspirera fler att göra detsamma. Tillsammans kan vi skapa en värld där den kulturella normen blir att ge bort en del av våra inkomster till effektiva organisationer.

Är The Pledge något för dig?

Huvudsyftet med Giving What We Can's The Pledge är att människor ska ge, och ge mer effektivt. Många tycker att det fungerar bra att omedelbart börja ge 10 % av sin inkomst (eller mer), medan andra vill prova sig fram innan de avger löftet och kanske börja med ett lägre belopp. Om det stämmer för dig kan du göra något som Giving What We Can kallar en Trial pledge ↗, ett icke-bindande löfte som innebär att man ger minst 1 % av sin inkomst under ett år.
För grundare av nystartade företag finns Founders Pledge ↗. Grundare som har tagit Founders Pledge lovar att ge bort en andel av framtida vinster från sitt företag. Löftet är skapat av och för entreprenörer och har för närvarande över 1 500 medlemmar från över 30 länder.
Giving What We Can har även ett separat löfte för företag: Freeman, L. (2020) "Companies pledge at least 10% of profits to effective charities" (Hämtad: 7 december 2022).
Giving What We Can har även ett eget pledge för företag.11.Freeman, L. (2020) "Companies pledge at least 10% of profits to effective charities" (Hentet: 7.12.2022).
Om du inte är redo att avge ett löfte nu (eller kanske någonsin), så är det såklart helt okej. Majoriteten av Ge Effektivts givare har förmodligen inte tagit The Pledge, men deras bidrag är inte mindre värdefulla för det. Du kan fortfarande ge när du vill och så mycket du vill. Och kom ihåg: det är viktigare att ge effektivt än att ge mycket.

Vanliga frågor kring The Pledge.