Vår metod.

Kriterier.

Ge Effektivt rekommenderar organisationer baserat på oberoende utvärderingar. Dessa genomförs av organisationer som årligen lägger tiotusentals timmar vardera på att analysera olika hjälpinsatser inom sina respektive fält för att identifiera de allra bästa initiativen för att lösa världens problem. Organisationerna analyseras utifrån fyra kriterier:
Evidensbaserat.

Effekten av organisationernas arbete måste vara vetenskapligt väldokumenterat, och det måste visas troligt att effekten av arbetet kan generaliseras till stor skala. Det är särskilt hälsointerventioner och pengaöverföringar som bäst lever upp till detta kriterium.

Kostnadseffektivitet.

Kostnadseffektiviteten mäts i enheter som t.ex. "kostnad per räddat levnadsår". Kostnadseffektiviteten är generellt sett mycket högre hos organisationer som arbetar i utvecklingsländer än hos de som arbetar i höginkomstländer.

Tillväxtpotential.

Det är viktigt att ta ställning till organisationernas möjlighet till att använda mer pengar. Om en organisation är effektiv och har väldokumenterad effekt, men inte behöver mer pengar, så bör man inte prioritera att stötta dem.

Transparens.

Organisationerna måste vara villiga att uppge nödvändig information och låta sig kritiskt granskas. Både goda och dåliga resultat, samt potentiella risker och möjligheter, måste belysas. Brist på transparens i en hjälporganisation är skäl till att vara skeptisk.

Våra betrodda utvärderare
Global hälsa.

GiveWell analyserar och rankar globala hjälporganisationer baserat på deras effektivitet och inverkan. Deras rigorösa vetenskapliga process säkerställer att endast de mest effektiva organisationerna rekommenderas för att maximera positiva resultat i global hälsa och utveckling.

Klimat.

Giving Green, etablerad 2020, är dedikerad till att bedöma klimatrelaterade donationer. Genom vetenskaplig och transparent analys strävar de efter att identifiera de mest effektiva sätten att bekämpa klimatförändringarna, oberoende av de organisationer de granskar.

Djurvälfärd.

Animal Charity Evaluators fokuserar på att hitta de mest effektiva metoderna för att hjälpa djur, särskilt inom industriell djurhållning. Deras arbete inriktar sig på att vägleda stöd till de organisationer som mest effektivt minskar djurs lidande och främjar djurs välfärd.

Arbetet pågår kontinuerligt.

GiveWells topplista
GiveWell rekommenderar idag fyra organisationer på sin topplista. Enligt deras analyser är det mycket troligt att dessa organisationer är några av de bästa alternativen för dem som vill bidra till en bättre värld. Ändå är arbetet inte alls slutfört. De rekommenderade organisationerna genomgår grundlig uppföljning medan andra organisationer övervägs ständigt. Det är därför mycket möjligt och mycket troligt att topplistan kommer att se annorlunda ut i framtiden.
Fördelar och nackdelar med topplistan
Det finns många fördelar med topplistan. Ändå finns det också några begränsningar med listan som är värda att ta i beaktande.
De strikta kriterierna handlar delvis om att uppnå maximal effekt, men också om att ha rekommendationer som andra kan lita på relativt lätt. Kriterierna kan å andra sidan också strida mot önskan att maximera effekten av en gåva, som beskrivs i ett blogginlägg av Open Philantrophy, delvis för att åtgärden kan vara svår att utvärdera eller svårare att förklara. Därför kan det finnas möjligheter som är bättre än GiveWells rekommendationer. Dessutom är det också värt att nämna att god dokumentation inte betyder att det är säkert att dessa åtgärder lyckas, och några av åtgärderna har en betydande risk att inte uppnå så bra resultat som man hoppas.
Trots detta representerar topplistan de bästa möjligheterna vi vet för att hjälpa människor till ett lågt pris, utförda med relativt hög säkerhet och relativt kort tidshorisont. Om du vill bidra nu och inte vet var du ska börja rekommenderas det starkt att stödja dessa organisationer.
Giving Greens topplista
Giving Greens främsta rekommendationer för 2022 är Clean Air Task Force, Evergreen Collaborative, The Good Food Institute, Good Energy Collective och Industrious Labs. Trots att det finns en inneboende osäkerhet i att bedöma och jämföra kostnadseffektiviteten i många organisationers finansiering anser Giving Green att dessa rekommendationer representerar organisationer och initiativ som kan bli högst effektiva med ytterligare finansiering. De inkluderar en ny analys av deras tidigare rekommendationer, samt nya rekommendationer med fokus på livsmedelssystem, kärnkraft och utfasning av fossila bränslen i tung industri.
Animal Charity Evaluators topplista
ACE:s rekommenderade organisationer är resultatet av ett medvetet beslut att ge tydliga och användbara rekommendationer till givare som vill hitta de mest effektiva medlen för sina gåvor. Med det sagt tror ACE att många fler av de djurorganisationer som övervägdes också gör ett utmärkt arbete för djuren, många av dem är listade på deras site.

Låt din gåva göra större skillnad.

Visste du att våra rekommenderade organisationer är upp till 100 gånger mer effektiva än en genomsnittlig organisation? Vårt mål är att göra effektivt givande så enkelt som möjligt för dig.
Men vad innebär det att ge effektivt? Jo, att du uppnår så mycket gott som möjligt med din gåva.

Ta kontakt.

Vi brinner för effektiva hjälpinsatser - och hjälper dig gärna.

info@geeffektivt.se
+46 760 22 83 74