Varför behövs Ge Effektivt?

  • Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om.
  • 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts globalt sett, och mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet.
  • Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, skövlad regnskog, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050.
Vi vill göra något åt det.
Sverige är ett solidariskt land. Som nation har vi länge varit ett av de länder som ger mest per capita - fram tills nyligen 1% av BNP - till bistånd via skattesedeln, och svenskar donerar därutöver cirka 12 miljarder till olika ideella organisationer årligen. Det är fantastiskt. Men gör pengarna vi ger verkligen mesta möjliga nytta?
Ge Effektivt skapades 2020 när vår grundare Henri Thunberg såg ett behov av att göra svenskarnas gåvor ännu mer värdefulla. Mer värdefulla? Ja: om man vill göra så mycket nytta som möjligt är det inte bara viktigt att ge, utan också vart man ger.
Enligt forskning om olika biståndsinsatsers effektivitet, vilken bland annat gav Kremer, Duflo & Banerjee Nobelpriset i ekonomi 2019, är det nämligen stor skillnad på olika insatser. Låt oss ta ett exempel: vi vill få fler barn i låginkomstländer att gå i skolan, eftersom utbildning är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Duflo & co undersökte runt 60 olika initiativ i låginkomstländer världen över, för att se vad som gav bäst effekt11.J-PAL Policy Bulletin,Cambridge, MA: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (2017) ""Roll call: Getting children into school"". De upptäckte att resultaten skilde sig enormt mycket åt. (Mest effektivt var att dela ut avmaskningstabletter, så att eleverna inte behövde stanna hemma på grund av sjukdom och var pigga nog att ta till sig undervisningen då de slapp sitta i skolan med magknip. Vem hade kunnat gissa det?).
Samma stora skillnader finns att hitta inom flera olika områden. Forskning visar att de bästa organisationerna kan vara 100 gånger mer effektiva än en genomsnittlig insats.11.Caviola, Lucius et al. (2020) "Donors vastly underestimate differences in charities’ effectiveness"Judgment and Decision Making, vol. 14, no. 4, s. 509-516
Vilka är då dessa högeffektiva organisationer? Sannolikt har du inte hört talas om många av dem, om ens någon - ingen av dem har verksamhet i Sverige. Det är här Ge Effektivt kommer in i bilden. Vi finns till för att berätta om de stora skillnaderna i effektivitet hos de bästa organisationerna jämfört med andra, och underlätta för svenska givare att hitta och stötta dessa. Vi tror att de flesta som ger en gåva till välgörande ändamål gör så för att de vill skapa en bättre värld, men är omedvetna om hur mycket större skillnad de skulle kunna göra om de började ge effektivt.
De flesta bränderna i världen går att släcka. Men för att det ska ske måste vi arbeta tillsammans så att de resurser vi har läggs där de gör allra mest nytta. Vi vill helt enkelt styra om det svenska givandet till några av världens mest effektiva insatser inom global hälsa, klimat och djurvälfärd.