Årsrapporter och kvitton.

På den här sidan hittar du våra årsrapporter, årsredovisningar och kvitton på våra kvartalsöverföringar.

Årsrapporter

Här kan du läsa årsrapport från 2021, 2022 och 2023. Om du vill veta mer eller har frågor angående dokumenten, vänligen kontakta oss.

Kvitton på överföringar

Här hittar du kvitton på överföringar till de organisationer som vi samlar in pengar till. Överföringarna görs kvartalsvis.

Finansiell rapportering

Här hittar du vår senaste årsredovisning och revisionsberättelse. Revisionen för 2023 genomfördes av → Finnhammars Revisionsbyrå.