Metod för val av
organisationer

Metod

Vi baserar vårt val av rekommenderade organisationer på forskning och utvärdering gjord av GiveWell, GivingGreen.earth och Animal Charity Evaluators.
Logo for GiveWell
GiveWell är en ideell organisation som har som mål att kartlägga vilka hjälporganisationer man bör donera till för att göra största möjliga positiva skillnad i världen. Organisationerna väljs ut och rankas genom en rigorös vetenskaplig process, som GiveWell lägger över 20 000 timmar på, per år. Jämförelsen görs i antal liv som kan räddas, antal liv som kan förbättras och/eller antal goda levnadsår som interventionen kan tillföra.

Det finns alltför många biståndsorganisationer för att alla ska kunna granskas utförligt. Därför börjar GiveWell med ett första urval där de hittar organisationer som visar särskild potential till att vara kostnadseffektiva och som fokuserar på ett område som få andra gör. De utvalda organisationerna i detta första urval analyseras sedan utförligt. Förutom organisationens egen dokumentation, bokföring och analyser tittar man på data från neutrala tredjepartsorganisationer och forskning. Eftersom GiveWell önskar att presentera de allra bästa givarmöjligheterna kommer ytterst få organisationer hela vägen till en rekommendation.

Kriterier

Organisationerna utvärderas efter fyra kriterier, som vi nedan har tillämpat på hur GiveWell går tillväga:
Evidensbaserat
Effekten av organisationernas arbete måste vara vetenskapligt väldokumenterat, och det måste visas troligt att effekten av arbetet kan generaliseras till stor skala. Det är särskilt hälsointerventioner och pengaöverföringar som bäst lever upp till detta kriterium.
Kostnadseffektivitet
Initiativets kostnadseffektivitet mäts i enheter som kostnad per räddat levnadsår och kostnad per krona i ökad årlig intäkt. Kostnadseffektiviteten är generellt sett mycket högre hos organisationer som arbetar i utvecklingsländer än hos de som arbetar i höginkomstländer. Därför rekommenderar GiveWell organisationer som arbetar i utvecklingsländer.
Tillväxtpotential
När GiveWell rekommenderar en organisation så mottar de ofta fler donationer. Därför är det viktigt att ta ställning till organisationernas möjlighet till att utnyttja nya donationer. Om en organisation är effektiv och har väldokumenterad effekt, men inte behöver mer pengar, så bör man inte prioritera att stötta dem.
Öppenhet
Organisationerna måste vara villiga att uppge nödvändig information och låta sig kritiskt granskas. Både goda och dåliga resultat, samt potentiella risker och möjligheter, måste belysas. Brist på transparens i en hjälporganisation är skäl till att vara skeptisk. GiveWell ser det också som viktigt att själva vara transparenta. Därför är alla deras analyser tillgängliga på deras hemsida.

Har GiveWell hittat de allra mest effektiva givarmöjligheterna?

GiveWells rekommenderade organisationer följs upp med jämna mellanrum och listan revideras två gånger om året. Detta är både för att se till att standarden upprätthålls och för att uppskatta effekten av nya donationer. Det är troligt att dessa organisationer är några av de bästa alternativen för dig som vill bidra till en bättre värld. Samtidigt är det viktigt att understryka att GiveWells arbete inte på något sätt är fullständigt. De rekommenderade organisationerna följs upp samtidigt som andra organisationer hela tiden tas i beaktning. Det är därför fullt möjligt, och också troligt, att GiveWells topplista kommer se annorlunda ut i framtiden.

Läs mer om GiveWell här: Rekommenderade organisationer // Urvalsprocessen // Blogg // Om GiveWell
Denna webbsida använder cookies, alltså textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur människor använder hemsidan. Vi använder denna information till att ge våra användare bästa möjliga tjänst.
Ok, visa mig inte detta igen
Close
Made on
Tilda