Högeffektiva
organisationer

Hitta en organisation att stötta, eller dela din donation mellan alla.
100% av din gåva går till din valda organisation
.
Så identifieras de mest effektiva organisationerna
Ge Effektivt rekommenderar organisationer baserat på oberoende utvärderingar. Dessa genomförs av organisationer som årligen lägger tiotusentals timmar vardera på att analysera olika hjälpinsatser inom sina respektive fält för att identifiera de allra bästa initiativen för att lösa världens problem.
1. Prioritera problem
Vi fokuserar på problem som är stora men eftersatta och för vilka det finns beprövade lösningar.
2. Utvärdera lösningar
Inom de viktigaste ämnesområdena analyserar experter de mest kostnadseffektiva angreppssätten utifrån vetenskapliga studier.
3. Rekommendationer
Vi rekommenderar bara de bästa organisationerna som fokuserar på kostnadseffektiva lösningar på de mest angelägna problemen.
Vi baserar vårt val av rekommenderade organisationer på forskning och utvärdering gjord av GiveWell, Giving Green och Animal Charity Evaluators. Läs mer om vår metod.

Effektiva välgörenhetsorganisationer mot
ohälsa och fattigdom

Against Malaria Foundation distribuerar impregnerade myggnät i områden med malaria. Varje nät kan skydda två personer från malaria i över fyra år. Läs mer →
Forskning visar att vitamin A-tillskott kan reducera barndödlighet. HKI bistår myndigheter med att planera och implementera sådana projekt i flera afrikanska länder.
Läs mer →
Delar ut malariadämpande preparat till barn under fem år under högsäsongen för malariasmitta, för att förebygga insjuknande. Detta kallas seasonal malaria chemoprevention (SMC).
Läs mer →

Svårt att bestämma dig?
Låt GiveWells fond fördela pengarna fritt mellan alla sina rekommenderade organisationer. Läs mer →
Med kontantöverföringar motsvarande $11 över fem besök höjs vaccinationsgraden för exempelvis tuberkulos, polio och hepatit B i Nigeria.
Läs mer →

Effektiva välgörenhetsorganisationer
för klimat

Arbetar för policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och på andra sätt möter energiutmaningar. Läs mer →
Driver på innovation för alternativa protein, och rekommenderas därmed som en insats både för klimat och djurvälfärd. Läs mer →
Främjar ren elproduktion och avancerade kärnreaktorer genom påverkanskampanjer och policyarbete. Läs mer →
Svårt att bestämma dig?
Ge till denna klimatfond som väljer projekten de tror har störst effekt. Läs mer →
Driver på den klimatmässiga utvecklingen för våra tyngsta industrier, där stora delar av våra utsläpp ligger idag. Läs mer →

Effektiva välgörenhetsorganisationer
för djurvälfärd

Arbetar för att genom sitt öppna bibliotek ge de som arbetar med djurfrågor tillgång till rätt information och forskning. Läs mer →
Främjar samarbete och utbyte av kunskaper mellan djurrättsorganisationer.
Läs mer →
Arbetar inom ett hittills förbisett område: att främja och utföra forskning för att hjälpa vilda djur. Läs mer →
Svårt att bestämma dig?
Låt Animal Charity Evaluators fond välja det ändamål som de tror att djuren hjälps av allra mest just nu. Läs mer →
Främjar innovation inom alternativa protein vilket minskar köttproduktion, och stärker djurrättsrörelsen. Läs mer →
Denna webbsida använder cookies, alltså textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur människor använder hemsidan. Vi använder denna information till att ge våra användare bästa möjliga tjänst.
Made on
Tilda