Högeffektiva
organisationer

Effektiva organisationer mot
ohälsa och fattigdom

Against Malaria Foundation

Förebygger malaria i subsahariska Afrika

Över 400 000 människor - mestadels barn - dör av malaria varje år. Medan vaccin är under utveckling så är inget vapen så effektivt mot malariaparasiten som myggnät. Against Malaria Foundation (AMF) bedriver förebyggande arbete genom distribution av behandlade myggnät för att hindra smitta.

Myggnät är en billig lösning. Ett nät kostar ca 45 kr ($4.95) för produktion och distribution, och kan användas av två personer i upp till sex år. Against Malaria Foundation hjälper där åtgärden har bäst effekt, främst länder i subsahariska Afrika där malaria har en grundläggande inverkan på både hälsa och ekonomin. Beräkningar visar att för varje miljon dollar som spenderas på att bekämpa malaria förbättras kontinentens BNP med 12 miljoner dollar.

Om du delar ditt personnummer med oss vid gåva till Against Malaria Foundation så har du möjlighet till en skattereduktion på upp till 1 500 kr/år. Läs mer om detta i vår FAQ.

Läs mer: AMF:s hemsida // GiveWell // Giving What We Can // WHO // Facebook-insamling till AMF

Smilende barn
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Against Malaria Foundation
Malaria Consortium

Förebygger dödsfall från malaria i subsahariska Afrika

Malaria är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Över 400 000 människor - mestadels barn - dör varje år av sjukdomen. Det finns gott om forskning som visar att massdistribution av malariadämpande preparat till barn, under högsäsong för malariainfektion, är en kostnadseffektiv metod för att begränsa antalet sjukdomsfall. Metoden kallas seasonal malaria chemoprevention (SMC). GiveWell rekommenderar Malaria Consortiums SMC-program som en del av dess topplista (alltså inte organisationen som helhet). Om du donerar till Malaria Consortium genom oss kommer pengarna att gå till detta ändamål.


Läs mer: Malaria Consortiums hemsida // GiveWell // WHO om SMC // Facebook-insamling till Malaria Consortium

Gruppe med smilende barn
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Malaria Consortium
En person snakker for en forsamling under et GiveDirectly-møte
GiveDirectly

Genomför kontantöverföringar till extremt fattiga i Kenya och Uganda

Genom direkta kontantöverföringar till mottagarnas mobila bankkonton ger GiveDirectly extremt fattiga människor möjlighet att köpa det de allra mest behöver. Uppföljningsstudier visar att mottagarna både tillgodoser sina grundläggande behov och gör långsiktiga investeringar som ger en god framtida avkastning. De går hungriga färre dagar och får en högre inkomst även efter att överföringarna slutat.

Läs mer: GiveDirectlys hemsida // GiveWell // Facebook-insamling till GiveDirectly
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till GiveDirectly
Mor med barn. Mor holder vitamin a-tilskudd i hånden
Helen Keller International

Förhindrar bristsjukdomar genom vitamin A-tillskott

Undernäring är ett mycket vanligt och allvarligt problem. Brist på viktiga näringsämnen kan leda till synnedsättningar och permanent blindhet och orsakar ungefär hälften av alla dödsfall bland barn under 5 år. Helen Keller International (HKI) samarbetar med regeringar i Afrika, Asien och Oceanien för att minska undernäring med hjälp av vitamin A-tillskott. Det är ett väldokumenterat och mycket kostnadseffektivt sätt att minska undernäring och förebygga blindhet.

HKI hjälper myndigheter att starta vitaminprogram genom teknisk hjälp, finansiering och opinionsbildning. Programmet behandlar alla barn under 5 år i områden som är utsatta för undernäring. Ett vitamin A-tillskott som levereras via ett HKI-stött program kostar ca 11 kr ($1.35). Tillskottet ges 2-3 gånger per år vilket betyder att det bara kostar 20-30 kr för att täcka ett barns årliga behov. HKI har lång erfarenhet av att stödja vitaminprogram och har varit aktiv i många länder under flera år.

Läs mer: Helen Keller Internationals hemsida // GiveWell // vitaminprogram


SCI Foundation

Behandlar parasitsjukdomar i Jemen och subsahariska Afrika

Över 200 miljoner människor lider av snäckfeber (även känd som schistosomiasis) och sjukdomen dödar nästan 200 000 människor per år. Snäckfeber kommer från en parasit som finns i sötvattensniglar. Parasiten tränger genom huden på människor som befinner sig i infekterat vatten och lägger ägg inuti kroppen.

SCI-stiftelsen (Schistosomiasis Control Initiative) hjälper myndigheterna i drabbade områden med resurser och utbildning av vårdpersonal så att snäckfeber kan behandlas till mycket låga kostnader. Det kostar endast 8-16 kr ($1-2) per år att behandla ett barn för snäckfeber. Förutom förbättrad hälsa har studier visat att behandlingarna kan ha en positiv effekt på framtida inkomst genom att öka skolnärvaro.

Läs mer: SCI:s hemsida // GiveWell // Giving What We Can //
WHO
Barn med tabletter mot Schistosomiasis
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till SCI Foundation
En person snakker for en forsamling under et GiveDirectly-møte
New Incentives

Erbjuder pengar som incitament till vårdnadshavare för att vaccinera nyfödda

Sjukdomar som går att förebygga med vaccin står för en betydande del av barnadödligheten i nordvästra Nigeria. Själva vaccinationen erbjuds kostnadsfritt av staten, men på grund av livsomständigheter är det många vårdnadshavare som uteblir. Genom att erbjuda kontanter till vårdnadshavare har New Incentive visat sig kunna höja graden av vaccination. Vaccinen skyddar exempelvis mot tuberkulos, polio och hepatit B. Besöken pågår mellan det att barnen är nyfödda fram till en sista vaccinering mot mässling vid nio månaders ålder. Av betalningarna är den sista störst eftersom den ligger längre ifrån de övriga tillfällena, och gör störst skillnad. Vårdnadshavarna kan totalt få en summa motsvarande $11 över fem besök. New Incentive har satt upp en rigorös process för att genomföra dessa vaccineringar på ett effektivt sätt under särskilda vaccinationsdagar.

Läs mer: New Incentives hemsida // GiveWell

Svårt att bestämma dig?

Logo for Give Well
GiveWells Maximum Impact Fund

Låt GiveWell avgöra och fördela din donation enligt vad de anser är bäst

Utöver att varje år skapa en lista på "bästa biståndsorganisationer" så erbjuder GiveWell även möjligheten att donera till dem och och låta dem vidarefördela 100% av din donation. Detta gör de kvartalsvis och fördelen är att de kan göra en fortlöpande bedömning av vilka av deras rekommendationer som de tror har störst behov av extra donationer just då. GiveWell kan ta hänsyn till ny information, såsom hur mycket donationer som organisationerna redan har fått, hur deras pågående projekt har gått, samt ta i beaktande ny information som har tillkommit (exempelvis nya utmaningar eller möjligheter relaterade till covid-19). Det gör det möjligt för donationer att uppnå maximal effekt.

denna sida kan du se alla utdelningar GiveWell har gjort sedan 2014.

Läs mer: GiveWell //
Discretionary Grantmaking // Facebook-insamling till GiveWell
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till GiveWell

Smarta organisationer
för effektiv klimathjälp


Clean Air Task Force
Arbetar för policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och på andra sätt möter energiutmaningar

Vår uppfattning är Clean Air Task Force gör allra störst skillnad för klimatet per krona.

Med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt satsar Clean Air Task Force på viktiga och negligerade regelverk för att få till stora utsläppsminskningar på kostnadseffektivt sätt. Den största delen av arbetet görs i USA, där de arbetar på regional och nationell nivå för regelverk inom elproduktion, industri och transport. Med utökade medel har de möjlighet att göra sin expansion ut i världen mot Kina, Europa och Nordafrika ännu bredare, för att hitta de klimatinsatser som har störst effekt.

Teamet består av experter inom policy, teknik och lobbyister som har en mycket imponerande historik av policyförändring i projekt de lett eller drivit tillsammans med andra parter, vilket leder till den höga kostnadseffektiviteten. De arbetar också med program för att stötta innovation inom teknologier med låga nivåer av fossila bränslen, och har där en teknologi-agnostisk syn på hur man snabbast sänker koldioxidnivåerna.

Kostnadseffektivitet: I en rapport gjord av Founders Pledge estimeras CATF vara så otroligt kostnadseffektiva att de kan förväntas förhindra 1 ton CO2e per $0,1-$1 i finansiering.

Läs mer: CATF:s hemsida // Giving Green om CATF
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Clean Air Task Force
BURN
Producerar och distribuerar bränsleeffektiva spisar i Kenya som ger bättre hälsa och bättre ekonomi för mottagande familjer

Spisarna tillverkas i Kenya och distribueras genom olika kanaler, hittills omkring en miljon exemplar. Genom randomiserade kontrollstudier (RCT:er) har man etablerat 39% minskning i träkolsanvändning, som bekräftas kvarstå 18 månader senare. Arbetet har hittills gjorts i östafrika, men har planer på att expandera till andra delar av kontinenten. Spisprojekt har fått en del kritik om att de inte uppnår utlovad effekt, varför det är extra viktigt att denna modell är bekräftad genom en utförlig studie gjord på 1,000 hushåll i Kenya som använt just Burns spisar.

Den finansiella fördelen av att använda mindre bränsle uppgår till $119/år, vilket motsvarar en hel månadsinkomst för de som deltog i studien. Detta ger betydligt utökat utrymme för att använda pengarna till sådant som kan ta dem ur fattigdomen. Donationen går till Burns program för carbon offsets, som är Gold Standard-certifierat.

Läs mer: BURNs hemsida // Giving Green om BURN // Gold Standard-certifiering

Tradewater
Hittar kraftfulla växthusgaser, köper upp dem och förstör dem i stället för att de släpps ut.

Tradewater bygger nätverk världen över för att hitta kostnadseffektiva möjligheter till att förstöra växthusgaser, exempelvis i Ghana och Argentina förutom USA. Köldmedium används i bland annat kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Gaserna bränns upp i en process som måste förstöra 99,99% för att godkännas i verifieringsprocessen av tredjeparter.

Gaserna kan exempelvis vara CFC, HCFC eller metan. Vissa av dessa växthusgaser är ~10 000 gånger mer potenta än koldioxid, om än över en kortare tidsperiod. Flera av dessa skadliga köldmedium är idag förbjudna att producera, men det har saknats en plan för hur de som redan producerats ska samlas upp. Tradewater har i USA också börjat med projekt där de förstör metan från övergivna kolgruvor

Kostnadseffektivitet: Tradewater säljer på sin hemsida klimatkompensation till ett pris omkring $15/ton CO2e, med hänvisning till att gaserna faktiskt förstörs och inte bara lagras med risk inför framtiden.

Läs mer: Tradewaters hemsida // Giving Green om Tradewater


Climeworks
Samlar in koldioxid genom direct air capture (DAC) och begraver den permanent i fast form.

Climeworks har utvecklat teknologi för att fånga in CO2 direkt från luften, som sedan kan användas antingen i tillverkning eller tas bort genom säker förvaring. Maskinerna för att samla in koldioxid använder främst förnyelsebar energi, eller i andra hand energi från avfall.

Genom ett samarbete med det isländska företaget Carbfix används en naturlig värmekälla i den energikrävande processen att begrava koldioxiden under mark. Av den CO2 som fångas upp blir minst 90% permanent begraven, ett resultat av den naturliga mineralisering som omvandlar koldioxiden till sten. Detta är mer än för andra metoder för lagring av koldioxid, där läckage kan vara ett problem efter infångning.

Kostnadseffektivitet: Detta är ännu en dyr metod, omkring $1000/ton. Den stora vinsten förväntas ligga i att visa på efterfrågan, och få ner kostnaden för tekniken på sikt.

Läs mer: Climeworks hemsida // Giving Green om Climeworks

Svårt att bestämma dig?

Founders Pledge Climate Change Fund
Låt Founders Pledge avgöra och fördela din donation enligt vad de anser är bäst

Organisationen Founders Pledge, som ägnar sig åt rådgivning inom filantropi, har efter många års analyser inom klimat valt att starta en särskild fond för högeffektiva klimatprojekt.

Fonden arbetar med två huvudsakliga spår:
I. Innovationer inom fossilfri energi – Med upptäckter av innovativa kostnadseffektiva teknologier kan hela världen ta del av framgångarna utan att
II. Ledarskap inom policyförändring – Genom att påverka policy kan välgörenhetsorganisationer med små budgetar åstadkomma otroligt mycket, för maximal påverkan.

Fonden har tre huvudmål
1. Rädda liv som i onödan riskerar att förloras av luftföroreningar
2. Skapa en framtid utan energifattigdom
3. Skydda planeten för våra barn och barnbarn


Läs mer: Founders Pledges hemsida

Välgörenhetsorganisationer som
skyddar djur från onödigt lidande


The Humane League
Främjar samarbete och utbyte av kunskaper mellan djurrättsorganisationer

The Humane League (THL) arbetar för närvarande från USA, Mexiko, Storbritannien och Japan, där de både arbetar med att stärka djurrättsrörelsen, och att utföra välorganiserade påverkanskampanjer mot livsmedelsföretag i syfte att förbättra välfärden för djur i djurindustrin.

The Humane League är ofta ledande i arbetet med att samarbeta och utbyta erfarenheter mellan djurrättsorganisationer kring strategier och metoder. De har spelat en viktig roll för att stärka djurrättsrörelsen utanför USA genom att producera och publicera forskning, engagera sig i samhällsdebatten, organisera konferenser, och genom att rekrytera, träna och stötta medlemmar i djurrättsorganisationer (exempelvis svenska Djurens Rätt) genom the Open Wing Alliance (OWA).

Läs mer: THL:s hemsida // THL UK:s hemsida // Animal Charity Evaluators om THL
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till The Humane League
The Good Food Institute
Främjar utvecklingen av alternativa proteinkällor såsom clean meat

The Good Food Institute (GFI) arbetar med att långsiktigt förändra djurindustrin genom att främja utvecklingen av alternativa proteinkällor. De arbetar för närvarande i USA, Brasilien, Indien, Kina (fastlandet), Hong Kong, Singapore, Europa, och Israel, där de både driver effektiva kampanjer för att öka tillgängligheten av djurfria livsmedelsprodukter, och arbetar med att stärka djurrättsrörelsen.

The Good Food Institute är en av få icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med clean meat (även kallat odlat kött). Clean meat utgör en potentiell långsiktig lösning för djurindustrin, där köttet produceras (precis som när man brygger öl till exempel) genom odling av enskilda celler i stora bioreaktorer, utan behovet av kännande djur och risken att orsaka lidande hos dem.

Läs mer: GFI:s hemsida // Animal Charity Evaluators om GFI // Podcast-avsnitt med GFI

Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Good Food Institute

Wild Animal Initiative
Främjar och bedriver forskning för att hjälpa vilda djur

Wild Animal Initiative (WAI), baserad i USA, är en organisation som arbetar inom ett hittills förbisett område: att främja och utföra forskning för att hjälpa vilda djur på stor skala. Deras mål, att bygga grunden till ett akademiskt forskningsfält som studerar vilda djurs välfärd, har möjligheten att leda till en långsiktig förbättring för vilda djur. Ytterst få organisationer arbetar inom detta område, vilket gör deras arbete ännu viktigare. WAI har hittills publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och samarbetat med forskare från stora universitet världen över med att utveckla nya forskningsprojekt.

Precis som människor, husdjur och djur i djurindustrin, så värdesätter vilda djur sin egen välfärd och gör vad de kan för att undvika lidande och smärta. Hur vi på bästa sätt bör hjälpa dem är en väldigt komplex fråga, vilket innebär att mer forskning på detta område har ett stort värde.

Läs mer: WAI:s hemsida // Animal Charity Evaluators om WAI
Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Wild Animal Initiative

Svårt att bestämma dig?

Animal Charity Evaluators Recommended Charity Fund
Låt Animal Charity Evaluators avgöra och fördela din donation enligt vad de anser är bäst

Animal Charity Evaluators (ACE) är en icke-vinstdrivande organisation, registrerad i USA, vars huvudfokus är att hitta och stötta de mest effektiva sätten att hjälpa djur. Animal Charity Evaluators hjälper donatorer och personer som arbetar inom djurrättsrörelsen med att fatta informerade beslut kring hur de kan hjälpa djur på ett så effektivt sätt som möjligt.

De har ett brett fokus där både vilda djur och djur i fångenskap ingår, och uppdaterar sina rekommendationer kontinuerligt baserat på rådande bevisläge kring effektivitet. De arbetar även med att göra djurrättsrörelsen välkomnande för alla oavsett bakgrund.

Vid val av detta alternativ går 10% av ditt belopp till att fortsätta bedriva Animal Charity Evaluators viktiga arbete.

Läs mer: Animal Charity Evaluators hemsida

Gör en effektiv insamling
Fyll i lite uppgifter om dig själv, vi skickar dig sedan vidare till Facebook för att starta en insamling.
Alla personuppgifter nedan är valfria, du behöver inte fylla i något om du önskar vara anonym.
Genom att länka till din Facebook-profil kan vi lättare hitta din insamling
När du trycker "Gå till insamling" skickar vi dig vidare till Facebook för att göra en insamling till Animal Charity Evaluators.
Denna webbsida använder cookies, alltså textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur människor använder hemsidan. Vi använder denna information till att ge våra användare bästa möjliga tjänst.
Ok, visa mig inte detta igen
Close
geeffektivt.se drivs av
Ideella föreningen Ge Effektivt
info@geeffektivt.se
Orgnr: 802536-0739

Våra villkor
Vår integritetspolicy
Made on
Tilda