Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Against Malaria Foundation

Förebygger malaria i subsahariska Afrika

Över 400 000 människor - mestadels barn - dör av malaria varje år. Medan vaccin är under utveckling så är inget vapen så effektivt mot malariaparasiten som myggnät. Against Malaria Foundation (AMF) bedriver förebyggande arbete genom distribution av behandlade myggnät för att hindra smitta.

Myggnät är en billig lösning. Ett nät kostar ca 45 kr ($4.95) för produktion och distribution, och kan användas av två personer i upp till sex år. Against Malaria Foundation hjälper där åtgärden har bäst effekt, främst länder i subsahariska Afrika där malaria har en grundläggande inverkan på både hälsa och ekonomin. Beräkningar visar att för varje miljon dollar som spenderas på att bekämpa malaria förbättras kontinentens BNP med 12 miljoner dollar.

Läs mer: AMF:s hemsida // GiveWell // Giving What We Can // WHO // Facebook-insamling till AMF
There is strong evidence that distributing LLINs reduces child mortality and malaria cases. AMF conducts post-distribution surveys of completed distributions to determine whether LLINs have reached their intended destinations and how long they remain in good condition.
GiveWell om Against Malaria Foundation
Läs hela deras utvärdering här
Donera nät för en malariafri tillvaro
Låt folk gå till skola och arbete i stället för att ligga sjuksängen i månader
Made on
Tilda