Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Clean Air
Task Force

Policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och möter energiutmaningar

Med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt satsar Clean Air Task Force på viktiga och negligerade regelverk för att få till stora utsläppsminskningar på kostnadseffektivt sätt. Mycket av arbetet görs i USA, på regional och nationell nivå för regelverk inom elproduktion, industri och transport. Med mer medel har de möjlighet att expandera ännu bredare ut i världen mot Kina, Europa och Nordafrika.

Teamet består av experter inom policy, teknik och lobbyister som har en mycket imponerande historik av policyförändring i projekt de lett eller drivit tillsammans med andra parter, vilket leder till den höga kostnadseffektiviteten. De arbetar också med program för att stötta innovation inom teknologier med låga nivåer av fossila bränslen, och har där en agnostisk syn på vilken teknologi som snabbast sänker koldioxidnivåerna.

Kostnadseffektivitet: Giving Green baseras sig på en rapport gjord av Founders Pledge, där CATF förväntas förhindra ett ton CO2e per $0,1-$1 i finansiering.

Läs mer: CATF:s hemsida // Giving Green om CATF

We recommend CATF because of its strong track record of policy accomplishments at the national level (including policies with bipartisan support), its international model, its focus on relatively neglected issue areas, the strength of its staff, and its ability to productively absorb additional funds in coming years.
Giving Green om Clean Air Task Force
Läs hela deras utvärdering här
På väg mot fossilfritt
Clean Air Task Force behöver din hjälp för att ta sitt effektfulla arbete till nya områden.
Made on
Tilda