Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Good Food
Institute

Främjar framtagning av alternativa protein

The Good Food Institute (GFI) arbetar med att långsiktigt förändra djurindustrin genom att främja utvecklingen av alternativa proteinkällor. De arbetar för närvarande i USA, Brasilien, Indien, Kina (fastlandet), Hong Kong, Singapore, Europa, och Israel.

Under 2021-2022 har GFI lagt ungefär hälften av sin budget på att öka tillgängligheten av animaliefria produkter, och hälften på att stärka djurrättsrörelsen.

The Good Food Institute är en av få icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med clean meat (även kallat odlat kött). Alternativa protein utgör en potentiell långsiktig lösning både för att minska utsläpp av växthusgaser från djurindustrin, och minskat lidande för inspärrade djur.

GFI:s hemsida // Animal Charity Evaluators om GFI // Podcast-avsnitt med GFI
We expect that all charities that undergo review by us are effective, but GFI is exceptional even within that group.
Animal Charity Evaluators om Good Food Institute
Läs hela deras utvärdering här
Bekämpa de tyngsta utsläppen
Se till att omställningen går snabbare för sektorer med de allra största klimatutmaningarna.
Made on
Tilda