Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Evergreen Collaborative

Designar policyförslag, sätter agendan för större miljöorganisationer och bedriver påverkansarbete

Evergreen Collaborative arbetar från insidan av amerikansk politik för att få till 100 % ren energiproduktion, klimaträttvisa och starkare globala klimatåtaganden från USA.

Efter mellanårsvalet 2022 kommer Evergreen fokusera mer på I) effektiv implementation av Inflation Reduction Act och Infrastructure Investment and Jobs Act , II) presidentdikret, III) policy och implementation på delstatsnivå och IV) möjligheter i nationell lagstiftning – exempelvis nya budgeten inom jordbruk med förväntad distribution av över $600 miljarder över fem år.

Kostnadseffektivitet: I en analys gjord av Giving Green estimeras Evergreen Collaborative kunna minska ett ton CO2e-utsläpp med $4,88 i finansiering.

Läs mer: Evergreen Collaboratives hemsida // Giving Green om Evergreen Collaborative
Based on Evergreen Collaborative's accomplishments, organizational strengths, strategic approach, and cost-effectiveness, we classify Evergreen Collaborative as one of our top recommendations
Giving Green om Evergreen Collaborative
Läs hela deras utvärdering här
Driv klimatpolitiken framåt
Hjälp klimatpolitik med särskilt stor potential få genomslag och prioriteras.
Made on
Tilda