Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Faunalytics

Förser de som kämpar för djuren med data och forskning

Faunalytics gör egen forskning, samarbetar med organisationer och tillgängliggör redan existerande forskning för att andra som arbetar för djuren ska kunna ha så stor påverkan som möjligt. Områden som undersöks kan vara strategier, taktiker och forskningssammanfattningar.

Enligt Animal Charity Evaluators har Faunalytics stor potential att öka effekt genom omprioriteringar, effektivt utförande av tänkta interventioner och att bygga upp det relativt nya området som arbete för djurvälfärd är. Genom att deras forskning håller hög kvalitet i jämförelse med området i övrigt kan arbetet bli mer evidensbaserat och nå högre effekt.

Läs mer: Faunalytics hemsida // Animal Charity Evaluators om Faunalytics
We believe that Faunalytics' reports have the potential to influence priorities, inform the implementation of interventions, and build the field.
Animal Charity Evaluators om Faunalytics
Läs hela deras utvärdering här
Beväpna djurrörelsen med data
Genom att arbeta smartare kan andra organisationer göra största möjliga skillnad för djuren.
Made on
Tilda