Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Good Energy Collective

Främjar avancerade kärnreaktorer genom policyforskning

Good Energy Collective (GEC) är en ideell organisation som stöttar övergången till ren elproduktion med avancerade kärnreaktorer. Deras aktiviteter är bland annat att aktivera lokala grupper och lobbyism för progressiv politik på området.

Genom att utöka efterfrågan på kärnreaktorer kan produktionskostnader gå ned och risk för sektorens aktörer minska, vilket i sin tur på sikt gör lösningen ännu mer attraktiv. Fokus för GEC:s arbete är till en början i USA, men modellen och nyttan kan exporteras globalt (vilket exempelvis skett med uppskalning av kärnkraft i Sydkorea).

Kostnadseffektivitet: I en analys gjord av Giving Green estimeras Good Energy Collective ha kunnat minska ett ton CO2e-utsläpp med $0,87-$14 i finansiering. De räknar med att det finns stora positiva andragradseffekter när arbetet sprids, som inte är med i analysen.

Läs mer: GEC:s hemsida // Giving Green om GEC // Kostnadseffektivitetsanalys av GEC
We believe GEC fills a neglected niche in increasing advanced reactor deployment, and that it can effectively absorb additional funding. [...] We classify GEC as one of our top recommendations to reduce climate change.
Giving Green om Green Energy Collective
Läs hela deras utvärdering här
Bidra till framgångar för kärnkraft
Good Energy Collective har bidragit till att ta bort förbjud mot kärnkraft i West Virginia, och att leda kampen i att gå från kol till fossilfri energi.
Made on
Tilda