Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Industrious Labs

Minskar utsläppen från tunga industrier

Tunga industrier som cement och stål är bokstavligen talat vad vi bygger vårt samhälle på, men har hittills inte fått mycket uppmärksamhet från ideell sektor och filantropi.

Industrious Labs driver på omställningen genom att arbeta för:
1) löften om lägre utsläpp från företagen
2) regleringar från statligt håll
3) statlig finansiering som snabbar upp processen.

Kostnadseffektivitet: Industrious Labs är en ny organisation med kortare track record än många av våra andra rekommendationer, därför är kostnadsestimatet också osäkert. Giving Green tror att det kan kosta Industrious Labs $0,52 per tCO2e av undvikna utsläpp, troligen någonstans mellan $0,03-12,30.

Läs mer: Industrious Labs hemsida // Giving Greens analys // Kostnadseffektivitetsanalys av Industrious Labs
... we generally think its approach to generate demand for low-carbon products, establish a supportive regulatory framework, and ensure transition assistance could result in heavy industry producers switching to low-carbon production.
Giving Green om Industrious Labs
Läs hela deras utvärdering här
Bekämpa de tyngsta utsläppen
Se till att omställningen går snabbare för sektorer med de allra största klimatutmaningarna.
Made on
Tilda