Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Malaria Consortium

Förebygger dödsfall från malaria i subsahariska Afrika

Malaria är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Över 400 000 människor - mestadels barn - dör varje år av sjukdomen. Det finns gott om forskning som visar att massdistribution av malariadämpande preparat till barn, under högsäsong för malariainfektion, är en kostnadseffektiv metod för att begränsa antalet sjukdomsfall. Metoden kallas seasonal malaria chemoprevention (SMC).

GiveWell rekommenderar Malaria Consortiums SMC-program som en del av dess topplista (alltså i nuläget inte organisationen som helhet). Om du donerar till Malaria Consortium genom oss kommer pengarna att gå till detta ändamål.


Läs mer: Malaria Consortiums hemsida // GiveWell // WHO om SMC // Facebook-insamling till Malaria Consortium
Malaria Consortium works to save lives and improve health in Africa and Asia through evidence-based programs that combat targeted diseases and promote universal health coverage.
GiveWell om Malaria Consortium
Läs hela deras utvärdering här
Preventiva insatser mot malaria
Begränsa antalet sjukdomsfall genom smarta och riktade insatser
Made on
Tilda