Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

New Incentives

Erbjuder pengar som incitament till vårdnadshavare för att vaccinera nyfödda

Sjukdomar som går att förebygga med vaccin står för en betydande del av barnadödligheten i nordvästra Nigeria. Själva vaccinationen erbjuds kostnadsfritt av staten, men på grund av livsomständigheter är det många vårdnadshavare som uteblir. Genom att erbjuda kontanter till vårdnadshavare har New Incentive visat sig kunna höja graden av vaccination. Vaccinen skyddar exempelvis mot tuberkulos, polio och hepatit B.

Besöken pågår mellan det att barnen är nyfödda fram till en sista vaccinering mot mässling vid nio månaders ålder. Av betalningarna är den sista störst eftersom den ligger längre ifrån de övriga tillfällena, och gör störst skillnad. Vårdnadshavarna kan totalt få en summa motsvarande $11 över fem besök.

New Incentive har satt upp en rigorös process för att genomföra dessa vaccineringar på ett effektivt sätt under särskilda vaccinationsdagar.

Läs mer: New Incentives hemsida // GiveWell
A randomized controlled trial (RCT) of New Incentives' program found strong evidence that the program increases vaccination rates. There is also strong evidence that vaccines effectively prevent the diseases they target.
GiveWell om New Incentives
Läs hela deras utvärdering här
I denna livepresentation av New Incentives i samarbete med Effective Altruism Nordics ger Liz Hixson, kommunikationschef, en öppen inblick i hur organisationen fungerar. Från deras uppdrag att göra störst skillnad per skänkt krona till deras engagemang för samhällsbyggande och utbildning, beskriver Hixson i detalj utmaningarna såväl som de många möjligheterna för det incitamentsbaserade vaccinprogrammet att rädda upp till 4 miljoner liv innan 2024.

Frågor till New Incentives

Se till att vaccinationer blir av
Se till att fler nyfödda får tillgång till denna grundläggande rättighet
Made on
Tilda