Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

The Humane League

Främjar samarbete och utbyte av kunskaper mellan djurrättsorganisationer

The Humane League (THL) arbetar för närvarande från USA, Mexiko, Storbritannien och Japan, där de både arbetar med att stärka djurrättsrörelsen, och att utföra välorganiserade påverkanskampanjer mot livsmedelsföretag i syfte att förbättra välfärden för djur i djurindustrin.

The Humane League är ofta ledande i arbetet med att samarbeta och utbyta erfarenheter mellan djurrättsorganisationer kring strategier och metoder. De har spelat en viktig roll för att stärka djurrättsrörelsen utanför USA genom att producera och publicera forskning, engagera sig i samhällsdebatten, organisera konferenser, och genom att rekrytera, träna och stötta medlemmar i djurrättsorganisationer (exempelvis svenska Djurens Rätt) genom the Open Wing Alliance (OWA).

Läs mer: THL:s hemsida // THL UK:s hemsida // Animal Charity Evaluators om THL
We find THL to be an excellent giving opportunity because of their strong programs aimed at improving the welfare standards of farmed animals and strengthening the animal advocacy movement across multiple countries.
Animal Charity Evaluators om The Humane League
Läs hela deras utvärdering här
Bekämpa de tyngsta utsläppen
Se till att omställningen går snabbare för sektorer med de allra största klimatutmaningarna.
Made on
Tilda