Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

GiveWell's Top Charities Fund & All Grants Fund

Låt GiveWell avgöra och fördela din donation enligt vad de anser är bäst

Utöver att varje år skapa en lista på "högst rekommenderade biståndsorganisationer" så erbjuder GiveWell även möjligheten att donera till dem, och och låta dem vidarefördela 100% av din donation. Detta gör de kvartalsvis och fördelen är att de kan göra en fortlöpande bedömning av vilka av deras rekommendationer som de tror har störst behov av extra donationer just då. GiveWell kan ta hänsyn till ny information, såsom hur mycket donationer som organisationerna redan har fått, hur deras pågående projekt har gått, samt ta i beaktande ny information som har tillkommit (exempelvis nya utmaningar eller möjligheter relaterade till covid-19). Det gör det möjligt för donationer att uppnå maximal effekt.

Top Charities Fund
Genom att skänka till Top Charities Fund så vidarefördelar GiveWell pengarna till sina Top Charities, som har starkast bevis på stor positiv effekt per krona.

All Grants Fund
Om du skänker till denna fond har GiveWell möjligheten att använda pengarna även till projekt utanför GiveWells topplista. Detta kan exempelvis inkludera insatser med högre förväntat värde, men också högre risk, eller nyare organisationer som är lovande men saknar samma robusta evidens som de på topplistan.

denna sida kan du se alla utdelningar GiveWell har gjort sedan 2014.

Läs mer: GiveWell // Discretionary Grantmaking // Facebook-insamling till GiveWell
GiveWell's Top Charities Fund supports the highest-value funding opportunities among its recommended charities, which are those that save or improve lives the most per dollar.
GivingWhatWeCan om GiveWell's Top Charities Fund
Läs hela deras utvärdering här

Låt experterna välja välgörenhet

Genom att ha fria tillgångar att dela ut kan GiveWell få ut så mycket som möjligt per krona du ger
Made on
Tilda