Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Wild Animal Initiative

Främjar och bedriver forskning för att hjälpa vilda djur

Wild Animal Initiative (WAI), baserad i USA, är en organisation som arbetar inom ett hittills förbisett område: att främja och utföra forskning för att hjälpa vilda djur på stor skala. Deras mål, att bygga grunden till ett akademiskt forskningsfält som studerar vilda djurs välfärd, har möjligheten att leda till en långsiktig förbättring för vilda djur. Ytterst få organisationer arbetar inom detta område, vilket gör deras arbete ännu viktigare. WAI har hittills publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och samarbetat med forskare från stora universitet världen över med att utveckla nya forskningsprojekt.

Precis som människor, husdjur och djur i djurindustrin, så värdesätter vilda djur sin egen välfärd och gör vad de kan för att undvika lidande och smärta. Hur vi på bästa sätt bör hjälpa dem är en väldigt komplex fråga, vilket innebär att mer forskning på detta område har ett stort värde.

Läs mer: WAI:s hemsida // Animal Charity Evaluators om WAI
We believe that building an academic field is an ambitious but promising avenue to create change for wild animals in the longer term. There are few charities working in this area, and WAI seems to have a responsible and thorough approach to building a collaborative community of researchers and advocates.
Animal Charity Evaluators om Wild Animal Initiative
Läs hela deras utvärdering här
Bekämpa de tyngsta utsläppen
Se till att omställningen går snabbare för sektorer med de allra största klimatutmaningarna.
Made on
Tilda