Testsida för olika layouter

Här testar vi olika layouter med samma textinnehåll för att veta hur de ser ut - alla olika element ligger med i samma ordning som de är listade i Sanity (utom wealth calculator, som inte gick lätt att få till): Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Paragraph

Världen står i brandVarje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om.

2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet.

Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050.

Världen står i brand, och vi vill göra något åt det
- så effektivt som möjligt!
Vill du hjälpa till?
Quote: Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Split view

Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Image

Split view html embed

Världen står i brandVarje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om.

2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet.

Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050.

Världen står i brand, och vi vill göra något åt det
- så effektivt som möjligt!
Vill du hjälpa till?

Columns 1

Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Columns 2

Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Intro Section Världen står i brand

Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Full image
Normal imageNormal image

Q&A

pointlist
1
Pointlist

Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

2
Pointlist 2

ytw,jdbcelkjgä

video embed
Image
Full video
testemonial

Det är en styrka att projekten på Ge Effektivt är evidensbaserade, så jag kan veta att det jag donerar till verkligen gör skillnad.

Image

Siri Helle

↳ 

‎Författare & psykolog

Dette er min quote

Sanna wendt

↳ 

Bestafer

Ta kontakt.

Vi brinner för effektiva hjälpinsatser - och hjälper dig gärna.

info@geeffektivt.se
+46 760 22 83 74
Newsletter missing formurl
html embed
contributors

Styrelse.

Image
Thomas AhlströmLedamotStudent

Ingress

Världen står i brand

Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om.

2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet.

Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050.

Världen står i brand, och vi vill göra något åt det
- så effektivt som möjligt!
Vill du hjälpa till?

Image

Teaser

Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Paragraph: Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

Disclaimer: Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

intervention widget

Give block

Världen står i brand Varje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050. Världen står i brand, och vi vill göra något åt det - så effektivt som möjligt! Vill du hjälpa till?

GiveWell

citat

namnvd
Organizations list

Clean Air Task Force

Clean Air Task Force

Påverkansarbete

1-10 kr

per ton CO2e som förhindras från att släppas ut i atmosfären

Policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och möter energiutmaningar.

Med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt satsar Clean Air Task Force (CATF) på viktiga och negligerade regelverk för att få till stora utsläppsminskningar på kostnadseffektivt sätt. Mycket av arbetet görs i USA, på regional och nationell nivå för regelverk inom elproduktion, industri och transport. Med mer medel har de möjlighet att expandera ännu bredare ut i världen mot Kina, Europa och Nordafrika.

Teamet består av experter inom policy, teknik och lobbyister som har en mycket imponerande historik av policyförändring i projekt de lett eller drivit tillsammans med andra parter, vilket leder till den höga kostnadseffektiviteten. De arbetar också med program för att stötta innovation inom teknologier med låga nivåer av fossila bränslen, och har där en agnostisk syn på vilken teknologi som snabbast sänker koldioxidnivåerna.

Kostnadseffektivitet: Giving Green baserar sig på en rapport gjord av Founders Pledge, där CATF förväntas förhindra ett ton CO2e per $0,1-$1 i finansiering.

Läs mer:

Founders Pledge Climate Change Fund

Founders Pledge Climate Change Fund

Låt Founders Pledge avgöra och fördela din gåva enligt vad de anser är bäst.

Organisationen Founders Pledge, som ägnar sig åt rådgivning inom filantropi, har efter många års analyser inom klimat valt att starta en särskild fond för högeffektiva klimatprojekt.

Klimatförändringarna försummas inte. Varje år spenderas över 1 biljon dollar på det. Men de flesta pengarna satsas på de mest traditionella lösningarna, vilket betyder att en stor del av pengarna inte gör så mycket nytta som de skulle kunna. Founders Pledge Climate Change Fund (CCF) finns för att utnyttja varje krona och finansiera de mest effektiva, försummade klimatlösningarna.

Fonden jobbar med att:

  • Accelerera innovation inom försummade tekniker - med innovativ och kostnadseffektiv teknologi kan hela världen ta del av framgångarna utan att hämma någons utveckling,
  • Stärka ledarskap inom policyförändring – genom att påverka policy kan ideella organisationer med små budgetar åstadkomma otroligt mycket, för maximal påverkan.

Läs mer:

Faunalytics

Faunalytics

Förser de som kämpar för djuren med data och forskning.

Faunalytics gör egen forskning, samarbetar med organisationer och tillgängliggör redan existerande forskning för att andra som arbetar för djuren ska kunna ha så stor påverkan som möjligt. Områden som undersöks kan vara strategier, taktiker och forskningssammanfattningar.

Enligt Animal Charity Evaluators har Faunalytics stor potential att öka effekt genom omprioriteringar, effektivt utförande av tänkta interventioner och att bygga upp det relativt nya området som arbete för djurvälfärd är. Genom att deras forskning håller hög kvalitet i jämförelse med området i övrigt kan arbetet bli mer evidensbaserat och nå högre effekt.

Läs mer:

giftcard teaser
Image

gift card teaser


Världen står i brandVarje år dör 5 000 000 barn under fem år av fattigdom. Det är som om ett flygplan fyllt av barn skulle störta, varje timme, dygnet runt, varje dag, året om.

2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Mycket tyder på att vi inte kommer att klara 1,5-gradersmålet.

Djurfabriker bidrar till stora klimatutsläpp, antibiotikaresistens och minskad biologisk mångfald. Den globala köttkonsumtionen förväntas fördubblas till 2050.

Världen står i brand, och vi vill göra något åt det
- så effektivt som möjligt!
Vill du hjälpa till?