Kriser, media och viljan att hjälpa

Krigen i Ukraina och Gaza, jordbävningen i Turkiet och ständigt återkommande skogsbränder. Många kriser har under de senaste åren fått stort medialt utrymme och skapat stort engagemang hos oss svenskar. Men vad bör man tänka på när man ger till en kris och vad händer med alla mindre synliga katastrofer när fokus riktas åt annat håll?

27.1.2024

Stora kriser, stora pengar

Det är förståeligt att vi känner en stor vilja att bidra till akuta kriser. När vi ser bilder i media på människor som lider vill de flesta av oss hjälpa till. När kriget i Ukraina bröt ut såg vi en givarvilja i Sverige som inte skådats sedan Tsunamin 2004. Detta är fantastiskt och visar på att svenska folket är villigt att offra en del av sin egen välfärd för att hjälpa andra. Men när lampan lyser starkt på en kris är det lätt att glömma bort de långsiktiga katastrofer som pågår i det tysta. Det kan också vara svårt för organisationer att omsätta en enorm ökning av gåvor i på ett effektivt sätt i en snabbt utvecklande situation.

Medietäckningen av en kris spelar en stor roll i att påverka vad vi ger till. De australiensiska skogsbränderna mellan 2019-20 utlöste till exempel enorma mängder gåvor och en undersökning som gjordes på cirka 1 000 australiensare visade att nyhetsrapporteringen var den avgörande faktorn för hur mycket som gavs. Undersökningen visade att medietäckning hade mer inflytande vid valet av välgörenhet än påverkan från andra människor, vilket belyser den roll som medierna spelar när det gäller att avgöra hur människor skänker i kris. Fast medier kan ha ett positivt inflytande på vårt kollektiva agerande genom att få oss att ge mer eller hjälpa till på andra sätt kan det omedelbart ökade intresset som uppstår kan också göra att behoven uppfylls och till och med "svämmar över".

Efter jordbävningen i Algeriet 2003 var både inhemska och internationella räddningsorganisationer överens om att det inte längre fanns något behov av sök- och räddningsinsatser redan på tredje dagen efter katastrofen. En konsekvent mediebevakning uppmuntrade dock flera länder att skicka ytterligare resurser, vilket gjorde att biståndsinsatserna blev mycket mindre effektiva.

När det kommer en ny kris så finns det risk att vi glömmer bort den befintliga kriser. Då är det viktigt att inte tappa fokus från hur vi hjälper mest.

Så oavsett om du vill skänka pengar till en synlig kris, eller en som får mindre medialt utrymme kommer här sex tips på hur du kan tänka för att din gåva ska gå så långt som möjligt.

1. Stötta en organisation som vet vad de gör

Logistik är en fundamental punkt i samband med akuta kriser, och för organisationer som snabbt ska komma på plats kan insatsen ha svårt att vara välkoordinerad. Professionella organisationer med mycket erfarenhet har bäst möjlighet att hjälpa till där de gör störst skillnad, och hålla sig borta där de riskerar att vara i vägen.

2. Ge långsiktigt, inte reaktivt.

Agera förebyggande istället för att reagera i affekt. Satsa på organisationer med en hög kompetensnivå och störst potential att göra en skillnad med dina bidrag. Om du t.ex. ser en bild på ett lidande barn, tänk: hur kan jag mildra lidande för så många barn som möjligt?

3. Stötta med pengar istället för saker

I en kris är det oftast mer effektivt att ge pengar istället för saker, så att olika välgörenhetsorganisationer kan köpa vad som behövs lokalt. Att donera pengar utvidgar organisationens möjligheter att göra nytta på ett mer effektivt sätt.

4. Ge dit det behövs mest - även om det inte blir till denna specifika kris

Kriser som får mycket uppmärksamhet kan leda till en överflöd av välgörenhetsbidrag, vilket kan göra att pengar inte är den begränsande faktorn för hur mycket hjälp som kan ges. Fundera på att inte öronmärka ditt bidrag, så att organisationen kan välja vilken plats dina pengar kan göra störst skillnad just nu, då tidigare erfarenheter visar att pengar ibland lämnas outnyttjade.

5. Välj välgörenhetsorganisationer med hög transparens och pålitlighet

Säkerställ att pengarna används på ett effektivt sätt genom att granska hur organisationen rapporterar både sina insatser och resultat.

6. Tänk på mindre synligt lidande

Världen över är det folk som varje dag lider av sjukdomar vi kan förhindra och bota – exempelvis genom behandlade myggnät mot malaria eller genom vitamin A-tillskott. Även om detta lidande inte är någon nyhet, och därmed sällan får uppmärksamhet i media, så tror vi att gåvor till dessa grupper skulle göra ännu större skillnad för att förbättra människors liv än att skänka till en akut kris.

På Ge Effektivt försöker vi rekommendera de ändamål där dina pengar kan göra störst skillnad för människor, oavsett var de är. Rekommendationerna baseras på tiotusentals timmar av efterforskningar varje år, och du kan hitta alla våra rekommendationer på vår topplista.

Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.