Vilka organisationer samlar in mest pengar?

Årligen samlar Giva Sverige - branschorganisationen för Tryggt givande in uppgifter om de insamlingsorganisationer som samlat in mest pengar det senaste året. Nedan finns den senaste listan över de 20 största insamlande organisationerna för 2022, inom parentes anges antal insamlade miljoner.

1.7.2023

 1. Sverige för UNHCR (1 830)
 2. UNICEF (1 197)
 3. Cancerfonden (975)
 4. Svenska Röda Korset (852)
 5. Rädda Barnen (712)
 6. Läkare utan gränser (651)
 7. Hjärt-Lungfonden (446)
 8. Barncancerfonden (422)
 9. SOS Barnbyar (376)
 10. Världsnaturfunden WWF (312)
 11. Hjärnfonden (294)
 12. Plan International (283)
 13. Läkarmissionen (282)
 14. Act Svenska kyrkan (237)
 15. Greenpeace Norden (236)
 16. Stockholms Stadsmissionen (216)
 17. Frälsningsarmén (215)
 18. Operation Smile Sverige (208)
 19. Erikshjälpen (152)
 20. Naturskyddsföreningen (151)
Vilken typ av organisation samlar in mest pengar?
De ändamål som svenskarna skänker mest till är av olika karaktär och kan grupperas enligt nedan:
 • Obundna biståndsorganisationer: 3 082 miljoner.
 • Forskning kring cancer, hjärt- och lungor: 2 137 miljoner
 • FN:s välgörenhetsorganisationer: 3 027 miljoner .
 • Miljöorganisationer i Sverige: 699 miljoner
 • Kyrkliga välgörenhetsorganisationer: 452 miljoner
 • Välgörenhetsorganisationer för behövande i Sverige: 216 miljoner
Image*Data baserad på de 20 största insamlande organisationerna för 2022 För information om fördelningen av merparten av donationerna se följande diagram baserat på Giva Sveriges rapport

Läs hela Giva Sveriges rapport här ↗för att få en djupare inblick av givande i Sverige.

Varför rekommenderar inte Ge Effektivt några svenska organisationer?
Våra rekommendationer är baserade på forskning från GiveWell ↗, ACE ↗ och Giving Green ↗. GiveWell har inte granskat svenska organisationer och har därför inte rekommenderat några. De har dock utvärderat några internationella organisationer som också finns i Sverige, t.ex. Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset, men ingen av dessa har fått en rekommendation (den fullständiga listan över organisationer som de har granskat kan du hitta här ↗). Detsamma gäller för de rekommenderade organisationerna inom klimat och djurvälfärd, där vi alltså baserar oss på forskning från Giving Green respektive ACE. Det kan finnas svenska eller andra hjälporganisationer som kan mätas med de vi rekommenderar, men utan en extern granskning är det svårt att säga. De som vi rekommenderar är sannolikt några av de bästa i världen. Generellt sett så är det lättare för en organisation som spetsat in sig på en särskilt kostnadseffektiv insats att göra så mycket gott per krona som möjligt. Det är även lättare att göra större nytta för samma peng om man hjälper de allra fattigaste, som oftast finns i världens fattigaste länder.