Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Vart ska man skänka pengar i en kris?

Impulsen att skänka pengar kan vara stark när globala kriser inträffar, men hur kan din insats göra störst skillnad?

FN varnar för rekordhöga nivåer av humanitära kriser under 2023

I december publicerades artikeln "5 Global Issues to Watch in 2023" på UN Foundations hemsida som listar de viktigaste globala utmaningarna som förväntas ha en stor påverkan under 2023.

Enligt artikeln kommer klimatförändringar, konflikter och naturkatastrofer att fortsätta skapa humanitära kriser runt om i världen, vilket gör det viktigare än någonsin att öka finansieringen för effektiva humanitära insatser.

Nedan följer tips som säkerställer att dina donationer används på organisationer som arbetar på ett transparent och evidensbaserat sätt.

Viktigt att tänka på innan man skänker

Medietäckningen av en kris spelar en stor roll i att påverka vad vi bestämmer att donera till. Från protesterna på Tiannemen-torget år 1989 till invasionen av Ukraina 2022 och de nyliga jordbävningarna i Turkiet har medierna sedan länge etablerat sig som en avgörande aktör i påverkandet av vår uppfattning om kriser.

De australiensiska skogsbränderna mellan 2019-20 utlöste till exempel enorma mängder donationer då en undersökning som gjordes på cirka 1 000 australiensare visade att nyhetsrapporteringen var den avgörande faktorn för hur mycket som donerades till skogsbrändernas hjälpinsatser. Undersökningen visade vidare att medietäckning hade mer inflytande vid valet av välgörenhet än påverkan från andra människor, vilket belyser den roll som medierna spelar när det gäller att avgöra hur människor skänker i kris.
Fast medier kan ha ett positivt inflytande på vårt kollektiva agerande genom att få oss att donera mer eller hjälpa till på andra sätt kan det omedelbart ökade intresset som uppstår kan också göra att behoven uppfylls och till och med "svämmar över".

Efter jordbävningen i Algeriet 2003 var både inhemska och internationella räddningsorganisationer överens om att det inte längre fanns något behov av sök- och räddningsinsatser redan på tredje dagen efter katastrofen. En konsekvent mediebevakning uppmuntrade dock flera länder att skicka ytterligare resurser, vilket gjorde att biståndsinsatserna blev mycket mindre effektiva.

När det kommer en ny kris så finns det risk att vi glömmer bort den föregående krisen. Då är det viktigt att inte tappa fokus och att förknippa sig till kriser som betyder mycket för en själv.
Relaterade artiklar
Klimatkompensera effektivt
Hur kan företag och privatpersoner enkelt ta sig till klimatkompensation?
Hur kan man bäst skänka till Ukraina i 2023?
Hur ska man donera för att hjälpa Ukraina ett år efter krigets start?

Hur skänker man pengar i kris?

När man står inför en akut kris är det naturligt att vilja bidra med hjälp, men det är viktigt att komma ihåg att alla välgörenhetsorganisationer inte har lika effektiva metoder för att hjälpa de drabbade. För att se till att dina bidrag har störst möjlig påverkan är några generella tips för att göra effektiva välgörenhetsdonationer under kriser:


  1. Skänk med avsikt till välgörenhet: Se till att du förstår varför du reagerar på denna kris. Har du en personlig koppling till situationen eller har medierapportering fångat din uppmärksamhet? Istället för att donera till flera olika ändamål kan det vara mer värt att skänka en större summa till ett ändamål som betyder mest för dig.

  2. Forska om organisationen innan du skänker: innan du gör en donation, undersök organisationen du tänker bidra till. Se till at de har en god historik att arbeta i krisdrabbade områden och använder medlen på ett ansvarsfullt sätt.

  3. Stöd lokala organisationer: lokala organisationer har ofta djupare kunskap om regionala behov och de bästa sätten att hjälpa de drabbade. De har också oftare bättre tillgång till resurser och nätverk.

  4. Bidra genom att skänka pengar istället för gåvor: transport och distribuering av gåvor kan vara utmanande i krisdrabbade områden. Därför är det oftast mer effektivt att donera pengar, så att olika välgörenhetsorganisationer kan köpa vad som behövs lokalt. Att donera pengar utvidgar organisationens gåvomöjligheter och kan göra nytta på ett mer effektivt sätt.

  5. Skänk långsiktigt: överväg att stödja de långsiktiga effekterna av kriser och konflikter, till exempel återuppbyggnad av infrastruktur och hälsovård. Att donera till dessa snarare än till andra mer omedelbara behov, såsom kläder och skydd, har större chans att bidra till ett långsiktigt återställande och förbättrande av systemet.

Fast vi hade velat rekommendera specifika organisationer att donera till, har vi den unika inställning till bistånd som gör att istället för att rekommendera hundratals organisationer utifrån ytliga faktorer så spenderar GiveWell 40 000 timmar årligen på forskning av färre program på djupare nivå.

Läs mer om GiveWells forskningsstrategi här och kika här på vår egna topplista av högeffektiva organisationer om du är intresserad av att donera utanför specifika kriser.
Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
Made on
Tilda