Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om Ge effektivt

Du kan också skicka en fråga till oss.
Om du undrar över något, så gör säkert andra det också.

Vem står bakom hemsidan?
Hemsidan geeffektivt.se drivs av ideella föreningen Ge Effektivt (802536-0739) utan vinstmål. Projektet startades ursprungligen upp av Effektiv Altruism Sverige (802506-1261), som är en ideell förening och den svenska grenen av den internationella rörelsen effektiv altruism. Effektiv Altruism Sverige hanterar fortfarande bankärenden för Ge Effektivt, för att ge bästa användarupplevelse. Du kan läsa mer om Effektiv Altruism Sverige och hur du kan engagera dig på www.effektivaltruism.org.

Vi riktar också ett tack till våra norska vänner på Stiftelsen Effekt och Effektiv Altruisme Norge som har delat med sig av material och erfarenheter.
Varför donera genom geeffektivt.se?
Genom att donera till våra rekommenderade organisationer kan du vara säker på att organisationen är noggrant utvald för sin särskilda kostnadseffektivitet, att varje krona är ämnad att göra så stor positiv skillnad som möjligt.

Att donera genom geeffektivt.se i stället för direkt till dessa internationella organisationer gör att en större del av dina pengar når sitt mål, 100% av din gåva går till din valda din organisation.

Eftersom det rör sig om internationella transaktioner till dessa organisationer så tar banken ofta ut en avgift. Avgiften skiljer sig åt mellan organisation och donationsmetod men ligger ofta på ca 2-3 procent. En banköverföring till oss är däremot kostnadsfritt, och en Swish-betalning kostar oss 1,5 kr. Vi överför sedan de samlade donationerna till en fast avgift som bekostas av vårt kansli. På så sätt kommer 100% av din donation att nå dit du vill.

När du donerar genom geeffektivt.se och berättar om hemsidan för andra, bidrar du även till chansen att det är fler som väljer att donera effektivt.
Är donationer genom geeffektivt.se godkända för skattereduktion?
Gåvor som går till the Against Malaria Foundation eller de där du låter oss välja inom global hälsa kvalificerar för skattereduktion. Du kan läsa mer om hur detta fungerar nedan.

Vi arbetar för att ännu större andel av de gåvor vi tar emot ska vara giltiga.

I Sverige är det möjligt att få upp till 1 500 kr i skattereduktion för sitt välgörenhetsgivande. Detta gäller för den som ger minst 200 kr per tillfälle som ska räknas mot skattereduktionen, och minst 2 000 kr totalt sett över hela året. Summan räknas ut så att 25% av beloppet du donerar blir till skattereduktion, upp till 1 500 kr. På det sättet blir det lättare att ha råd att stötta med mer pengar till effektiv välgörenhet. För att donationen ska vara giltig för skattereduktion krävs det ett godkännande av mottagande organisation från Skatteverket. Vår ambition är att alla gåvor via geeffektivt.se inom global hälsa ska kvalificera för skattereduktion, men lagen är skriven på sådant sätt att övriga områden tyvärr inte ryms inom regelverket.

För att vi ska kunna skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket som ger dig skattereduktion på din gåva behöver du dela ditt personnummer med oss, därför frågar vi om detta när du ger en gåva.
Varför rekommenderar ni inte några svenska hjälporganisationer?
Våra rekommendationer inom global hälsa är baserade på forskning från GiveWell. De har inte granskat svenska organisationer och har därför inte rekommenderat några. GiveWell har dock utvärderat några internationella organisationer som också finns i Sverige, t.ex. Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset, men ingen av dessa har fått en rekommendation (den fullständiga listan över organisationer som de har granskat kan du hitta här).

Det kan finnas svenska eller andra hjälporganisationer som kan mätas med de vi har valt ut men utan en extern granskning är det svårt att säga. De som är utvalda för den här sidan är sannolikt några av de bästa i världen.

Generellt sett så är det lättare för en organisation som spetsat in sig på en särskilt kostnadseffektiv insats att göra så mycket gott per krona som möjligt. Det är även lättare att göra större nytta för samma peng om man hjälper de allra fattigaste, som oftast finns i världens fattigaste länder – inte i Sverige.
Hur mycket av pengarna går till transaktionskostnader?
När du donerar pengar genom geeffektivt.se går hela donationen till den eller de organisationer som du väljer. Inget av dina pengar går till driften av geeffektivt.se eller Effektiv Altruism Sverige, såvida du inte uttryckligen väljer att donera en gåva till oss. De avgifter som tas ut av Swish, ifall du donerar genom dem, kommer att täckas av oss. Om du däremot donerar genom en vanlig banköverföring tar de flesta svenska banker inte ut någon avgift alls. Läs mer om transaktionskostnader och hur du kan donera via geeffektivt.se här.

Effektiv Altruism Sverige överför de samlade donationerna en gång i kvartalet till våra rekommenderade organisationer. Detta medför att endast ett mindre fast belopp debiteras. Kostnaden varierar något beroende på organisation och summa, men totala transaktionskostnaden blir garanterat mindre än vad den hade varit med separata donationer. Som jämförelse har direkta donationer normalt avgifter på ca 2-3%. Om du överför via bank till oss kostar det ingenting i extra transaktionskostnader, så hela din donation kommer fram utan extra kostnader för någon part.
Hur mycket av pengarna går till administration?
Andelen av donationen som går till administration skiljer sig mellan de olika organisationerna som vi rekommenderar. Generellt sett är administrationskostnaderna låga: AMF med 0% och SCI med 6% för att nämna några.

Här vill vi dock påpeka att dessa kostnader på egen hand inte är ett bra mått för hur effektiv en organisation är. De organisationer som vi rekommenderar är inte utvalda på grund av sina låga administrationskostnader, utan för att de totalt sett gör mer nytta med de pengar de mottar. Vi har skrivit ett längre blogginlägg om denna fråga som du kan läsa här.
Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta oss
Effektiv Altruism Sverige
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 STOCKHOLM

Effektiv Altruism Sverige // org.nr: 802506-1261

Om du önskar vara anonym låter du bara dessa fält vara tomma
Denna webbsida använder cookies, alltså textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur människor använder hemsidan. Vi använder denna information till att ge våra användare bästa möjliga tjänst.
Ok, visa mig inte detta igen
Close
Made on
Tilda