Sedan januari är Ge Effektivt godkända mottagare för skattereduktion på gåvor.

Att skänka till Turkiet efter jordbävningarna 2023

Vad har hänt med jordbävningarna i Turkiet?

Tidigt måndag morgon den 6 februari drabbade två kraftfulla jordbävningar med magnitud på 7,8 och sedan 7,5 både sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien. Dödssiffran har hittills stigit till över 36 000, och tusentals byggnader i båda länder har lagts i spillror.

Första jordbävningen inträffade klockan 4:17 i turkiska staden Gaziantep (240 km från syriska gränsen) medan den andra skedde 130 km norrut, inom Kahramanmaras-provinsen. Räddningsarbetare och lokalbefolkningen i båda länder kämpar nu för att söka efter överlevande.

Hannah Ritchie från Our World in Data har skapat denna graf för att jämföra med andra liknande händelser.

Dödstalen uppdateras kontinuerligt.
Världshälsoorganisationens (WHO) förste beredskapsansvarig Adelheid Marschang estimerar att omkring 23 miljoner människor, inklusive 1,4 miljoner barn sannolikt kommer att vara utsatta efter jordbävningarna.

Marschang berättar att Turkiet har en stark kapacitet att reagera på krisen men att de största behoven kommer att finnas på andra sidan gränsen i Syrien, som redan kämpar med en årslång humanitär kris på grund av inbördeskriget och ett kolerautbrott.
Protester mot kriget i Ukraina
Människorna som hamnat under rasmassorna har blivit kvar i flera dygn med brist på mat och vatten.

Varför rekommenderar inte Ge Effektivt någon organisation för jordbävningen?

  • Organisationerna som är på plats får just nu in väldigt stora pengaflöden som kan vara svåra att använda på produktivt sätt. Vi vill inte ha som mål att översvämma en kris med en stor mängd donationer medan andra (mer obemärkta) kriser och konflikter går miste.
  • Det är svårt att veta vilka av insatserna som kommer vara mest effektiva. Att bedöma var en donation kommer göra så mycket nytta som möjligt är en komplex uppgift. GiveWell ägnar 40 000 timmar per år åt att undersöka effektiviteten hos några få utvalda program, och när plötsliga globala kriser uppstår är en sådan djupgående analys inte genomförbar på så kort tid.
  • Fast behoven i Turkiet och Syrien nu ökar, så betyder inte det att behoven minskat hos våra väl utvärderade och högst rekommenderade organisationer som arbetar inom global hälsa. En global kris kan lätt fånga vår kollektiva uppmärksamhet och därmed göra oss mer beredda att skänka till den. Detta betyder inte att behovet av finansiering för andra organisationer minskar.
Vi förstår om känslan för att göra en insats är väldigt stark just nu, när vi ser de överväldigande bilderna från nyhetsrapporteringen. Det kan då vara ett alternativ värt att överväga att göra en insats för att minska mänskligt lidande även utanför nuvarande kris kring jordbävningen. Ge Effektivt arbetar med att rekommendera de insatser vi tror just nu kan göra störst skillnad för att förbättra livet för människor, och du kan läsa mer om dem genom knapparna nedan.

Vad ska jag tänka på när jag skänker pengar till krisen i Turkiet och Syrien?

Det är förståeligt att vi känner en stor vilja att bidra till akuta kriser, även de gånger det inte är där pengarna skulle kunna göra störst skillnad. Om du väljer att donera till krisen i Turkiet och Syrien vill vi skicka med några generella tips kring välgörenhetsdonationer i kris.

  1. Stöd en organisation med kompetens och erfarenhet. Innan du skänker dina pengar till en välgörenhetsorganisation bör du göra efterforskningar för att försäkra dig om att de genomför en välkoordinerad insats med professionell inställning och erfarenhet. Om du inte kan få en utvärdering eller indikation från oberoende tredjepart, kan det vara värt att överväga att skänka inom ett område där det finns bättre evidens.
  2. Agera effektivt, inte reaktivt. Agera förebyggande istället för att reagera. Låt inte en välgörenhetsorganisation väcka ditt intresse på ett tvingande sätt (genom marknadsföring eller direktkontakt), utan satsa istället på organisationer med en hög kompetensnivå och störst potential att göra en skillnad med dina bidrag.
  3. Se till att ditt bidrag används där det behövs mest - även om det inte blir vid denna specifika kris. Kriser som får mycket uppmärksamhet kan leda till en överflöd av välgörenhetsbidrag, vilket kan göra att pengar inte är den begränsande faktorn för hur mycket hjälp som kan ges. Fundera på att inte öronmärka ditt bidrag, så att organisationen kan välja vilken plats dina pengar kan göra störst skillnad just nu, då tidigare erfarenheter visar att pengar ibland lämnas outnyttjade.
  4. Välj välgörenhetsorganisationer med hög transparens och pålitlighet. Säkerställ att pengarna används på ett effektivt sätt genom att granska hur organisationen rapporterar både sina insatser och resultat.
Relaterade Artiklar
10 anledningar att ge till de bästa välgörenhetsorganisationerna
Varför är det viktigt att våra pengar används på effektivt sätt?
Tre anledningar till varför vi bör donera pengar till välgörenhet
Det är effektivt att hjälpa människor i nöd, förbättra vår egen livskvalitet och skapa en mer rättvis värld.

Vilka välgörenhetsorganisationer kan jag skänka pengar till i Turkiet efter jordbävningen

Vi listar nedan ett antal organisationer som redan är på plats i området och kan hjälpa till i krisen.

Med det sagt, så är det inte organisationer vi ger någon rekommendation, eftersom det inte finns någon utvärdering av effektivitet på samma sätt som av våra rekommenderade organisationer.

AHBAP är ett av de mest aktiva och välkända volontärnätverken i det berörda området. I kontakt med människor från Turkiet har den blivit starkt rekommenderad.

Med 60 års erfarenhet av att hjälpa människor drabbade av naturkatastrofer har Project HOPE inlett en nödinsats och samarbetar med lokala och internationella partners för att tillgodose de omedelbara behoven hos de drabbade människorna i regionen. De vita hjälmarna kämpar också i Syrien med att söka efter överlevande i kollapsade byggnader.

Rädda barnen arbetar aktivt både i Turkiet och nordvästra Syrien genom att dela ut filtar och vinterkläder. På liknande sätt skickar Röda halvmånen inom Turkiet och Syrien personal och mobila köksbilar, samt filtar, tält och sängar. De levererar även skänk blod till lokala sjukvårdsinrättningar.

I Syriends nordvästra Idlib-provins upprättar Molham Team skyddsrum och distribuerar mat och filtar. Organisationen grundades av syriska studenter efter den syriska revolutionen.

International Rescue Committees personal på över 1 000 personer har satt igång med akut stöd för tidig återhämtning och kommer även lansera en mer integrerad insats i båda länderna för att förse drabbade människor med omedelbara kontanter och hushållsartiklar.
Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
Made on
Tilda